İnsan ayağı; destek, hareketlilik ve denge sağlayan bir mühendislik harikasıdır. Ayağın karmaşık yapısının önemli bir bileşeni, genellikle ayak bileği kemikleri olarak adlandırılan tarsal kemiklerdir. Bu kemikler yürüme, koşma ve çeşitli aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğimizde çok önemli bir rol oynar. Bu yazıda bu önemli kemiklerin bileşimini ve işlevini daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Tarsal Kemikler:

“Tarsal” terimi, özellikle ayak bileği bölgesine atıfta bulunan Latince “tarsus” kelimesinden türemiştir. Tarsal kemikler, birlikte ayak bileğini ve ayağın arka kısmını oluşturan yedi ayrı kemikten oluşan bir koleksiyondur. Bu kemikler:

 • Ayak Bileği Kemiği (Talus): Bu kemik bacak ile ayak arasındaki birincil bağlayıcıdır. Topuk kemiğinin hemen üzerinde yer alır ve alt bacağın kaval kemiği ve fibulası ile eklemleşerek ayağın yukarı-aşağı hareketine olanak sağlar.
 • Topuk Kemiği (Kalkaneus): Tarsal kemiklerin en büyüğü olan kalkaneus, arka ayağın temelini oluşturur. Vücut ağırlığımızı destekler ve yürümeye yardımcı olan kaslara destek sağlar.
 • Sandal Kemiği (Naviküler): Ayak bileği kemiğinin önünde yer alan naviküler kemik, ayak kemeri için kritik bir stabilizatör görevi görür.
 • Kama Kemikleri (Cuneiforms – Medial, Orta ve Lateral): Bu üç kemik, navikula ile metatarsların tabanı arasında bulunur. Ayak kemerinin oluşmasında ve stabilitenin sağlanmasında rol oynarlar.
 • Membran Kemik (Kuboid): Ayağın yan tarafında yer alan küboid kemik, ayağın stabilitesine yardımcı olur ve ayağın yanal hareketlerinde rol oynar.

Tarsal Kemiklerin Önemi:

Tarsal kemikler diğer ayak kemikleri, bağlar, tendonlar ve kaslarla birlikte ayaklarımızın karmaşık hareketlerini sağlar. Şoku emer, denge sağlar ve hareketi kolaylaştırırlar. Tarsal kemikleri etkileyen yaralanmalar veya bozukluklar hareketliliği ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Tarsal kemiklerin anatomisini ve işlevini anlamak, insan biyomekaniği, spor hekimliği veya ortopedi ile ilgilenen herkes için çok önemlidir. Bu kemikler boyutları küçük olmasına rağmen günlük yaşamımızda yürümemizi, zıplamamızı ve dans etmemizi sağlayan muazzam bir rol oynamaktadır. Tıp bilimi ve biyomekanikte ilerlemeye devam ettikçe, tarsal kemiklerin karmaşık tasarımına ve işlevine olan takdirimiz daha da artıyor.

Tarihçesi

Tarsal kemikler olarak da bilinen ossa tarsi, ayağın arka kısmı olan tarsusu oluşturan yedi kemiktir. Tarsal kemikler üç sıra halinde düzenlenmiştir: proksimal sıra, ara sıra ve distal sıra.

Tarsal kemiklerin proksimal sırası talus ve kalkaneustan oluşur. Talus, tibia ve fibula ile eklem yapan kemiktir ve ağırlığın bacaktan ayağa iletilmesinden sorumludur. Kalkaneus ayaktaki en büyük kemiktir ve topuğu oluşturur.

Tarsal kemiklerin orta sırası naviküler ve küboid kemiklerden oluşur. Naviküler kemik, talus ve çivi yazısı arasında yer alır ve ağırlığın talustan ön ayağa aktarılmasına yardımcı olur. Küboid kemik, kalkaneus ile metatarsal kemikler arasında yer alır ve ayak kemerinin desteklenmesine yardımcı olur.

Tarsal kemiklerin distal sırası medial çivi yazısı, orta çivi yazısı ve lateral çivi yazısı kemiklerinden oluşur. Çivi yazısı kemikleri, naviküler kemik ile metatarslar arasında yer alan kama şeklindeki kemiklerdir. Ayağın kemerini desteklemeye ve ayağa stabilite sağlamaya yardımcı olurlar.

Ossa tarsi’nin bilinen ilk sözü, M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan antik Yunan hekim Hipokrat‘ın yazılarında bulunmaktadır. Hipokrat ossa tarsi’yi “ayakta bulunan, kama şeklinde yedi küçük kemik” olarak tanımladı.

MS 2. yüzyılda antik Romalı hekim Galen, De humani corporis Fabrica (İnsan Vücudunun Dokusu Üzerine) adlı kitabında ossa tarsi’nin ayrıntılı bir tanımını yayınlamıştır. Galen’in ossa tarsi tanımı, bu kemiklerin 19. yüzyıla kadar yazılmış en doğru ve eksiksiz tanımıdır.

 1. yüzyılda İtalyan anatomist Andreas Vesalius, De humani corporis Fabrica (İnsan Vücudunun Dokusu Üzerine) adlı kitabında ossa tarsi’nin ayrıntılı bir tanımını yayınladı. Vesalius’un ossa tarsi tanımı, hâlâ bu kemiklerin şimdiye kadar yazılmış en doğru ve eksiksiz tanımlarından biri olarak kabul ediliyor.
 2. yüzyılda Hollandalı anatomist Frederik Ruysch, ossa tarsi’nin bir dizi illüstrasyonunu içeren Theatrum Anatomicum (Anatomik Tiyatro) adlı bir kitap yayınladı. Ruysch’un çizimleri ossa tarsi’nin en eski ve en doğru çizimlerinden bazılarıdır.
 3. yüzyılda Fransız anatomist Pierre Camper, ossa tarsi’nin ayrıntılı bir tanımını içeren, Açıklama anatomique du corps humain (İnsan Vücudunun Anatomik Tanımı) adlı bir kitap yayınladı. Camper’ın ossa tarsi tanımı hala bu kemiklerin şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı tanımlarından biri olarak kabul ediliyor.
 • Ossa tarsi’ye bazen “ayağın yapboz parçaları” denir çünkü bunlar ayağın stabilitesi ve işlevi için çok önemlidir.
 • Ossa tarsi vücutta hareket edebilen birkaç kemikten biridir. Yürüdüğümüzde ve koştuğumuzda hafifçe hareket ederler.
 • Ossa tarsi, ayağın ve ayak bileğinin hareket etmesine yardımcı olan bir dizi küçük kas ve bağa ev sahipliği yapar.

Ossa tarsi ayaktaki küçük ama önemli kemiklerdir. Ayağın stabilitesi ve fonksiyonunda hayati bir rol oynarlar. Ossa tarsi’nin uzun ve büyüleyici bir tarihi var ve bugün bilim adamları tarafından incelenmeye devam ediyorlar.

Kaynak:

 1. Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st ed. Elsevier; 2015.
 2. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
%d