This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Bilek kemiklerini ifade eder. (Bkz; Ossa) (Bkz; karpi

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Sınırlı Hareketliliğe Sahip İki Sıralı Bir Düzenleme

Karpal kemikler proksimal ve distal olmak üzere iki sıra halinde düzenlenmiştir. Bazı durumlarda sıkı bant gerginliği nedeniyle bu karpal köklerin birinci ve ikinci sıraları arasında hareketlilik kısıtlıdır. Bu azalmış hareketlilik, el bileğinin ve elin hareket aralığı ve kuvveti üzerinde etkilere sahiptir, ancak aynı zamanda daha karmaşık hareketler için sağlam bir temel de sağlar.

Değişkenlik: Aksesuar Karpal Kemik Olgusu
Anatomik farklılıklar bireyler arasında yaygındır ve el bileği kemikleri de istisna değildir. Bunlar kişiden kişiye farklılık gösterebilen aksesuar karpal kemikler olarak ortaya çıkabilir. Bazı örnekler şunları içerir:

 • Os Pisiforme Secundarium: Pisiformun bitişiğinde bulunabilen ek bir kemik.
 • Os Centrale: El bileğinin ortasında yer alan ekstra bir el bileği kemiği.
 • Os Trapezoideum Secundarium: Bazen yamuk kemiğinin yakınında bulunur.
 • Os Styloideum: Stiloid çıkıntıdan uzanan bir aksesuar kemik.

İşlevsellik

Bir Bilek Ekleminden Daha Fazlası

Karpal kemikler elin genel hareketliliğine önemli ölçüde katkıda bulunur. Karpal kemiklerin proksimal sırası, yarıçapla birlikte, genellikle el bileği olarak bilinen bölgeyi oluşturur. Distal yönde bu kemikler metakarpusun tübüler kemiklerini sınırlar. Karşıt kasların başparmak eyer eklemi olarak bilinen bölgede hareket etmesini sağlamada benzersiz bir rol oynarlar, böylece kavrama ve manipülasyon için gerekli olan bir dizi karmaşık başparmak hareketini kolaylaştırırlar.

El Hareketliliğinin Görünmeyen Kolaylaştırıcıları
İskelet sisteminin daha geniş bağlamında sıklıkla gözden kaçırılan karpal kemikler, el ve bilek hareketinin karmaşık mekaniğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Karmaşık düzenlemeleri, yardımcı kemiklerin biçimindeki değişkenlik ve önemli fonksiyonel rollerinin tümü, ellerimizde deneyimlediğimiz olağanüstü el becerisine ve hareket aralığına katkıda bulunur. Bu nüansları anlamanın ortopedi ve romatolojiden rehabilite edici tıbba kadar çeşitli alanlarda önemli etkileri olabilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Embriyoloji

Endokondral Çekirdeklerin Doğum Sonrası Gelişimi
Gelişmeye embriyonik aşamada başlayan diğer kemiklerin aksine, karpal kemiklerin endokondral çekirdekleri ancak doğumdan sonra gelişir. Bu, el bileğinin ve elin esnekliği ve hareketliliğindeki önemli rollerini gizlemektedir.

Erken Aşama: Os Capitatum ve Os Hamatum
Endokondral çekirdekler ilk olarak Os Capitatum ve Os Hamatum kemiklerinde, genellikle yaşamın ilk yılında ve en yaygın olarak üçüncü ayda ortaya çıkar.

Ara Aşama: Os Triquetrum
Os Triquetrum için endokondral çekirdekler yaşamın ikinci ve üçüncü yılları arasında ortaya çıkar. Cinsiyete özgü farklılıklar bu aşamada ortaya çıkar. Kızlarda triquetrumdaki kemik çekirdeği ikinci yılın başında görülmeye başlarken, erkeklerde bu oluşum ancak 2,5 yıl sonra ortaya çıkar.

Sonraki Aşama: Lunate Os ve Scaphoideum Os
Üçüncü ve altıncı yıllar arasında Lunate Os ve Scaphoideum Os’ta endokondral çekirdekler gelişir. Ayrıca Os Trapezium’un oluşumu ve Os Trapezoideum’un kemik çekirdeği de bu dönemde gözlemlenebilir.

Eksik Veri
Verilerin bu noktada aniden sona erdiğini belirtmekte fayda var; bu da Os Pisiforme gibi diğer karpal kemiklerin oluşumu ve gelişiminin daha fazla araştırma gerektireceğini gösteriyor.

Cinsiyete Özel Farklılıklar
Cinsiyet, karpal kemik gelişiminin zaman çizelgesinde çok önemli bir rol oynar. En belirgin fark, kızların genellikle erkeklere göre daha erken gelişim gösterdiği Os Triquetrum’da ortaya çıkıyor.

Klinik Etkiler
Karpal kemik gelişimindeki zaman çizelgesini ve cinsiyete özgü farklılıkları anlamak, klinisyenlere konjenital anormallikler, jüvenil artrit veya çocuklarda kırıklar gibi durumların teşhis ve tedavisinde yardımcı olabilir. Ayrıca cerrahi müdahaleler konusunda bilgi verebilir ve rehabilitasyon tedavilerine rehberlik edebilir.

Tarihçe

Ossa carpi veya karpal kemikler, bileği oluşturan sekiz küçük kemiktir. Her biri dört kemikten oluşan iki sıra halinde düzenlenmiştir. Karpal kemiklerin proksimal sırası skafoid, lunat, triquetral ve pisiform kemiklerden oluşur. Karpal kemiklerin distal sırası yamuk, yamuk, kapitat ve hamat kemiklerinden oluşur.

Ossa carpi ilk olarak MS 2. yüzyılda Yunan hekim Galen tarafından tanımlandı. Galen el bileği kemiklerini “her biri dört kemikten oluşan iki sıra halinde düzenlenmiş sekiz küçük kemik” olarak tanımladı.

 1. yüzyılda Belçikalı anatomist Andreas Vesalius, De humani corporis Fabrica adlı kitabında el bileği kemiklerinin ayrıntılı bir tanımını yayınladı. Vesalius’un kitabı insan vücudunun ilk doğru ve kapsamlı açıklamasıydı.
 2. yüzyılda bilim adamları el bileği kemiklerinin işlevi hakkında daha fazla şey öğrenmeye başladılar. 1868’de Alman anatomist Hermann von Helmholtz, el kaslarının kuvvetinin parmaklara iletilmesinden karpal kemiklerin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Tarihsel anekdotlar

19. yüzyılda bilim adamları, pisiform kemiğin köreldiğine, yani hiçbir işlevi olmadığına inanıyorlardı. Ancak artık pisiform kemiğin el bileğinin stabilizasyonunda ve hiperekstansiyonun önlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

1900’lerin başında bilim adamları ilk X-ışını makinelerini geliştirdiler. X-ışını makineleri, bilim adamlarının karpal kemikleri daha ayrıntılı olarak incelemesine olanak sağladı.
1960’larda bilim adamları ilk bilek artroskoplarını geliştirdiler. Artroskoplar, cerrahların karpal kemikleri doğrudan görmesine olanak sağlamak için bilek eklemine yerleştirilebilen küçük kameralardır.

 • Pisiform kemik insan vücudundaki en küçük kemiktir.
 • El bileği kemikleri şekillerinden dolayı isimlendirilir. Örneğin, skafoid kemiği bir tekne şeklindedir ve trapez kemiği yamuk şeklindedir.
 • Karpal kemikler çok güçlüdür. Çok fazla kuvvete dayanabilirler, bu yüzden kolun ve elin ağırlığını destekleyebilirler.
 • Karpal kemikler de çok esnektir. Bu esneklik bileğin çok çeşitli yönlerde hareket etmesine olanak tanır.
 • El bileği kemikleri el fonksiyonu için çok önemlidir. El bileği kemikleri olmasaydı yazı yazmak, nesneleri kavramak, spor yapmak gibi pek çok görevi gerçekleştirmek için ellerimizi kullanamazdık.

Ossa carpi, bileği oluşturan sekiz küçük kemiktir. El fonksiyonu için gereklidirler ve yazma, nesneleri kavrama, spor yapma gibi birçok görevi gerçekleştirmemize olanak tanırlar. El bileği kemikleri aynı zamanda çok güçlü ve esnektir, bu da onların çok fazla kuvvete dayanmalarına ve çok çeşitli yönlerde hareket etmelerine olanak tanır.

Kaynak

 1. Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2018). Clinically Oriented Anatomy. Wolters Kluwer.
 2. Netter, F. H. (2019). Atlas of Human Anatomy. Elsevier.
 3. Gray, H. (2016). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Elsevier.
 4. Standring, S. (2016). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Elsevier.
 5. Moore, K. L., Persaud, T. V. N., & Torchia, M. G. (2013). The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. Saunders.
 6. O’Rahilly, R., & Müller, F. (2007). Human Embryology & Teratology. Wiley-Liss.
%d