Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana Hint-Avrupa dilindeki h₃éh₁os kelimesinden türeyen Ana italik dilindeki ōs kelimesinden türemiştir. Latincedeki anlamları(n):

 • Ağız,
 • Yüz, görünüş, kafa,
 • (şiirsel) konuşma,
 • Açıklık, giriş.
Hal Tekil Çoğul
nominatif ōs ōra
genitif ōris ōrium
ōrum
datif ōrī ōribus
akusatif ōs ōra
ablatif ōre ōribus
vokatif ōs ōra
 • Eğer os diye yazılıyorsa Ana Hint-Avrupa dilindeki h₃ésth₁(kemik) kelimesinden türeyen Antik Yunancadaki ὀστέον ‎(ostéon) kelimesinden Latinceye geçmiştir. Anlamları:
  1. Kemik
  2. Öz odunu
  3. Meyve veya ağacın en içerdeki kısmı
  4. Çerçeve veya konuşma.

 

Hal Tekil Çoğul
nominatif os ossa
genitif ossis ossium
ossum
datif ossī ossibus
akusatif os ossa
ablatif osse ossibus
vokatif os ossa
Facebook Yorumları