Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: Tepe kemiği, çeper kemiği, parteyal kemik, os parietale, parietal bone, Scheitelbein. 

Latincede duvar kemiğini ifade eder. (Bkz: os) (bkz: pariyetale)

Eşleştirilmiş parietal kemik, beyin kafatasına ait bir kafatası kemiğidir. Kafatasının çatısını ve kafatasının yan duvarının çoğunu oluşturur.

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Schaedel-mensch-seitenansicht.jpg

Yüzey (Facies)

 Facies externa

Parietal kemiğin dış yüzeyi dışbükey ve pürüzsüzdür. Yaklaşık olarak ortasında yumrulu bir kemik çıkıntısı olan parietal yumru vardır. Parietal kemiğin kemikleşmeye başladığı alanı temsil eder. Tüberositenin altında, iki kavisli, paralel kemik çıkıntısı kemik yüzeyini, üst temporal çizgiyi ve alt temporal çizgiyi geçer. Üst temporal çizgi, temporal fasyanın yerleştirilmesi görevi görür, inferior temporalis çizgisi, temporalis kasının orijininin üst ucunu işaretler.

Dış kısmı Kaynak: http://en.shram.kiev.ua/img/health/anatomy/13_1.jpg

Facies interna

Parietal kemiğin içi içbükeydir. İçinde, bitişik beyin kıvrımlarına (gyri) karşılık gelen düz oyuklar görebilirsiniz. Aşağıdan üste, dallı oluklar genişler, bu da arteria meningea medyasının dallarının seyrine karşılık gelir ve Sulci arteriae meningeae mediae olarak adlandırılır.

Üst kenarda, sinüs sagittalis superior için karşılıklı parietal kemiğin sulkus sagittalisine karşılık gelen yapısı ile tamamlanan düz bir kemik oluğu görebilirsiniz. Falx serebri bu sulkusun kenarında başlar.

Sulkus çevresinde, özellikle yaşlı insanlarda, arachnoideae (Pacchioni granülasyonları) granülasyonları için çöküntüler görülebilir – foveolae granulares.

Küçük bir parietal foramen de paryetal kemiğin tepesinde tutarsız bir şekilde meydana gelir.

İç kısım Kaynak: http://www.anatomy.med.keio.ac.jp/funatoka/anatomy/Rauber-Kopsch/band1/png100/235.png

Kenarlar (Margo)

Sagittal kenar

Os parietale’nin sagital sınırı (Margo sagittalis) en uzun ve en kalın olanıdır. Karşı tarafta aynı adı taşıyan kemikle dişli ve mafsallıdır. İki kemik arasındaki sütür sagital sütürdür (ok sütürü).

Frontal kenar

Ön kenar (Margo frontalis) derin bir şekilde pürüzlüdür ve ön kemikle eklemlenmiştir. İki kemik arasında ortaya çıkan sütür koronal sütürü (koronal sütür) oluşturur. Sağ ve sol parietallerin her biri bu sütür e% 50 katkıda bulunur. Sagital sütürün ortanca düzlemde koronal sütürle buluştuğu noktaya bregma denir.

Pullu kenar

Skuamöz kenar boşluğu (Margo squamosus) üç bölüme ayrılabilir:

  • Ön kısım, sfenoid kemiğin büyük kanadı ile eklemlenir. İnce ve sivri uçludur. İç tabula, dış tabula dışına çıkıntı yapar ve bu nedenle sfenoid kemiğin kanadının ucu ile örtüşür.
  • Orta kısım içbükeydir ve os temporale’nin pars skuamozası ile örtüşür.
  • Arka kısım kalın ve tırtıklıdır ve temporal kemiğin mastoid kısmı ile eklemlenir.

Okzipital kenar

Oksipital sınır (Margo occipitalis) derin bir şekilde tırtıklıdır ve os oksipitale ile eklemlendiğinde sutura lambdoidea’yı (lambda sütür) oluşturur. Sagital sütürün lambdoid sütürle buluştuğu noktaya lambda denir.

Facebook Yorumları