Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Kafa arkası kemiği anlamına gelir. (Bkz: os) (bkz: oksipitale)

 • Sutura lambdoidea ile duvar kemiğinden ayrılır, yan kısmında şakak kemiği ve altta kaması kemik bulunur.
 • Bir kısmı kıkırdaktan, bir kısmı bağ dokudan gelişerek meydana gelmiştir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Oksipital kemik çoğunlukla bir yedek kemik olarak oluşturulur, yalnızca ölçeğin üst kısmı bağ dokusu kemiğidir.
 • Oksipital kemik, başın arkası, oksiput ve serebellum için çukurlar ve iki serebral hemisferin oksipital kutupları için kemikli temeli oluşturur. İç yüzeyi esas olarak beyin tarafından modellenmiştir, dış yüzeyi boyun kaslarının bağlanmasıyla.
 • Yetişkinlerde tekdüze olan kemik, yenidoğanlardaki ilişkilerin de açıkça gösterdiği gibi, foramen magnum etrafında, eşlenmemiş bir parça, pars basilaris, onun önünde, ikisi yanda, pars lateralis, yanlarda olacak şekilde gruplandırılmış 4 yapı taşından oluşur. ve 4. parça, kepek, Squama, bu açıklığın arkasında yatıyor. Bu 4 bölüm, yetişkinlerde oksipital kemikte de ayırt edilir.
 • Arka Kafatası Çukuru (Fossa cranii posterior)

  • Daha da derinlerde bulunan çukur ön tarafta dorsum sellae ve oksiputun sulkus sinüs transversi ile medial olarak arkaya ve lateral olarak uzanan pars petrosa ile sınırlanmıştır.
  • Serebellar çadır, tentorium serebelli, bu sınırlara bağlanır.
  • Sert beyin zarının bu çatı benzeri eğimli plakası, tepedeki çukurda bulunan beyin parçalarını (serebellum, köprü ve uzun medulla) büyük ölçüde kapatır.

  Kemikli yapıları

  • Facies posterior partis petrosae ossis temporalis
  • Os occipitale
  • Corpus ossis sphenoidalis
  • Yine, serebellar hemisferleri içeren iki eşleştirilmiş yanal çukur arasında, beyin sapının dayandığı eşleşmemiş bir merkezi alan vardır. Bu orta saha, Türk eyerinden foramen magnum, clivus’a dik bir eğimle başlar.
  • Klivus, sfenoid kemiğin gövdesi ve oksipital kemiğin baziler kısmı tarafından oluşturulur. Sfenooksipital senkondroz ikisi arasında yer alır.
  • Sempatik pleksuslu baziler arter, beyin sapı ile klivus arasındaki medyan düzlemde uzanır.
  • Sulcus sinus petrosi inferioris, her iki tarafta klivusun yan kenarı boyunca uzanır. Petroz piramidinin alt kenarı boyunca yanal olarak ve geriye doğru juguler foramene doğru uzanır ve inferior petrosal sinüsü içerir.
  • Bir çift yan çukur, serebellumun yarım kürelerini barındırır. Orta hatta iç oksipital kret ile ayrılırlar. Bu, foramen magnumdan kambur benzeri bir çıkıntı olan Protuberantia occipitalis interna’ya kadar uzanır. İkincisi, geniş bir karık olan sulkus sinüs transversi, neredeyse yatay olarak ileriye doğru ilerleyerek petröz piramide ilerler ve burada, aşağı doğru sigmoid bir eğri ile dönen ve juguler foramenlere medial olan sulkus sinüs sigmoidiyle birleşir.

  This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  Açıklıklar

  • Juguler foramen (→ dış kafa tabanı). Os temporale’nin pars petrosası ile foramen magnum’un lateralindeki os oksipitale’nin pars lateralisi arasında yer alır ve çoğunlukla üçgen şeklindedir. Her iki kemik de aynı adı taşıyan deliği birlikte sınırlayan bir çentik gösterir. Genellikle ince, sivri intrajuguler süreçten daha küçük bir ön deliğe (inferior petrosal sinüsün geçişi için, glossofaringeal sinir, ganglion superior ve aksesuar sinir ile vagus siniri) ve daha büyük bir arka deliğe (juguler ven için) Interna).
  • Foramen magnum (→ spinal kanal). Büyük oval delik. Medulla oblongata, Nn. Accessorii, Nn’nin kökleri. Cervicales I, Aa. Omurlar, Aa. Spinales anterior ve posteriores, Aa’nın Rr. meningei. Vertebraller (her biri sempatik damarlı) ve pleksus venosi vertebrales interni.
  • Canalis nervi hypoglossi (→ dış kafa tabanı) kondili oksipitalleri deler ve N. hypoglossus ve pleksus canalis nervi hypoglossi’ye yol açar.
  • Porus acusticus internus (→ iç kulak) Oval açıklık, petröz piramidin arka fasiyesindedir. Yol açar
  • Meatus acousticus internus, içinden Nn. Facialis, intermedius ve vestibulocochlearis’e sempatik pleksuslu A. labyrinthi (A. basilaris’ten) ve temporal kemiğe V. labyrinthii eşlik ediyor.
  • Oksiputun lateral kısımları foramen magnumu lateral olarak sınırlar ve gençlikte kıkırdak ile, pars basilaris’den intraoccipitales anteriores synchondroses ile ve squama occipitalis’ten intraoccipitales posteriores synchondroses ile ayrılır.

  This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  Facebook Yorumları