Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Baz ünite: 15 mg/ml sodyum hiyalüronat (NaHA) fizyolojik salin solüsyonu içinde çözülmüştür;
çözeltinin kinematik viskozitesi: 20.000 – 70.000 santistok; ozmolalite 340 milimol

insan eklemlerindeki sinovyal sıvı için viskoelastik katkı maddesi veya ikamesi
Eklem boşluğunun büyüklüğüne bağlı olarak dozaj bireyseldir.
Diz: maks. 2 ml
1 hafta aralıklarla 3 enjeksiyon önerilir
küçük eklemler: maks. 1 ml
Tedavi süresi (her eklem için geçerlidir): 6 ay içinde maks. 1 tedavi serisi

Endikasyon

insan eklemlerindeki sinovyal sıvı için viskoelastik katkı maddesi veya ikamesi
Osteoartrit gibi sinovyal eklem disfonksiyonu semptomlarının tedavisi
Solüsyon yağlayıcı görevi görür ve mekanik destek sağlar
1.0 ml solüsyon küçük eklemler için uygundur
Kontrendikasyon
Kontrendikasyon (mutlak), aktif bileşen profili (bireysel onay durumu dikkate alınmaksızın kümülatif aktif bileşen bilgileri)

Hyaluronik asit – invaziv
Hyaluronik aside karşı aşırı duyarlılık
diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı veya alerjik reaksiyon gösterme eğilimi olduğu bilinen hastalarda, ilaç yalnızca risk-yarar oranı özel olarak değerlendirilerek kullanılmalıdır
İntra-artiküler enjeksiyon için genel olarak geçerli kontrendikasyonlara uyun.

Etkileşimler

İlaç-ilaç etkileşimleri

İlacın ruhsat durumu veya ürüne özgü bilgiler dikkate alınmaz.

Kompozisyon

W Hyaluronik asit, sodyum tuzu 15 mg
H Sodyum klorür 9 mg
H Su, enjeksiyon amaçlı +

W = Aktif bileşen
H = yardımcı madde
Paket boyutları
Fiyat ve farmasötik form
Ambalaj boyutu Fiyat Farmasötik form
1 mililitre geçerli fiyat bilinmiyor Önceden doldurulmuş şırıngalar
Yasal statü ve kullanılabilirlik
Paket büyüklüğü Pazarlanabilir Pazarlanabilir
1 mililitre dağıtımda pazarlanabilir

Facebook Yorumları