Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Organik bir bilgisayarı nasıl inşa edebilirim?

Organik bilgisayarlar, canlı nöronlar gibi organik malzemelerden oluşan hesaplama cihazlarıdır. Sadece ikili değil binlerce farklı durumda çalışabildikleri için hız, esneklik ve uyarlanabilirlik açısından geleneksel bilgisayarları aşma potansiyeline sahiptirler. Peki bu tür cihazları nasıl inşa edebiliriz? Ve bunu yapmanın zorlukları ve faydaları nelerdir?

Organik bilgisayar nedir?

Organik bilgisayar, temel bileşenleri olarak silikon çipler veya transistörler yerine organik moleküller veya hücreler kullanan bir cihazdır. “Organik” terimi cihazın canlı veya doğal olduğu anlamına gelmez, daha ziyade organik bir şekilde davrandığı ve insanlarla etkileşime girdiği anlamına gelir.

Bir tür organik bilgisayar, kültürlenmiş ve bir ağ oluşturacak şekilde bağlanmış canlı nöronlardan oluşan bir wetware bilgisayardır. Bu nöronlar elektrik ve kimyasal sinyaller aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilir ve bilgiyi paralel ve doğrusal olmayan yollarla işleyebilir.

Bir başka organik bilgisayar türü de DNA ya da protein gibi molekülleri yapı taşı olarak kullanan moleküler bilgisayarlardır. Bu moleküller şekillerini veya diğer moleküllerle etkileşimlerini değiştirerek bilgi depolayabilir ve manipüle edebilir. Ayrıca karmaşık yapılar halinde kendi kendilerine bir araya gelebilir ve kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamalar gerçekleştirebilirler.

Organik bir bilgisayarı nasıl inşa edebiliriz?

Organik bir bilgisayar inşa etmek birkaç adım gerektirir: organik materyalleri elde etmek, bunları işlevsel bir yapıda düzenlemek, geleneksel elektroniklerle arayüz oluşturmak ve belirli görevleri yerine getirmek için programlamak.

İlk adım, bilgisayarın bileşenleri olarak hizmet edecek organik malzemeleri elde etmektir. Islak yazılım bilgisayarları için bu, hayvan veya insan kaynaklarından nöronların kültürlenmesini veya nöron üretmek için kök hücrelerin kullanılmasını içerir. Moleküler bilgisayarlar için bu, nükleotidlerden veya amino asitlerden DNA veya proteinlerin sentezlenmesini içerir.

İkinci adım, organik materyalleri bilgiyi işleyebilecek işlevsel bir yapıya dönüştürmektir. Islak yazılım bilgisayarlar için bu, nöronların elektrotlar veya mikroakışkan kanallar kullanılarak ağlara bağlanmasını içerir. Ağ topolojisi ve bağlanabilirliği sistemin hesaplama özelliklerini etkileyebilir. Moleküler bilgisayarlar için bu, mantık kapıları veya devreler oluşturmak için birbirleriyle belirli şekillerde etkileşime girebilen moleküllerin tasarlanmasını içerir. Moleküler yapı ve işlev, ışık veya sıcaklık gibi harici uyaranlarla kontrol edilebilir.

Üçüncü adım, organik yapıyı sisteme giriş ve çıkış sinyalleri sağlayabilen geleneksel elektroniklerle arayüzlemektir. Islak yazılım bilgisayarlar için bu, elektrik akımları veya optik darbeler kullanarak nöronal aktiviteyi ölçebilen ve uyarabilen sensörlerin ve aktüatörlerin kullanılmasını içerir. Moleküler bilgisayarlar için,
Bu, elektrik alanlarını veya manyetik kuvvetleri kullanarak moleküler bilgileri okuyabilen ve yazabilen nano ölçekli cihazların kullanılmasını içerir.

Dördüncü adım, sisteme uygun girdiler ve çıktılar sağlayarak organik sistemi belirli görevleri yerine getirecek şekilde programlamaktır.[Bu, sistemin davranışını çevresinden gelen geri bildirimlere göre uyarlamasına izin veren öğrenme algoritmalarını içerebilir. Alternatif olarak, sistemin farklı girdilere nasıl yanıt vereceğini belirleyen önceden tanımlanmış kuralları içerebilir.

Organik bir bilgisayar inşa etmenin zorlukları ve faydaları nelerdir?

Organik bir bilgisayar inşa etmek çeşitli zorlukları beraberinde getirir: sistemin kararlılığını ve güvenilirliğini korumak, güvenliğini ve etikliğini sağlamak, pratik uygulamalar için ölçeklendirmek ve mevcut teknolojilerle entegre etmek

İstikrarın korunması

Organik bilgisayarlar: Kararlılığa nasıl ulaşıyorlar?

Organik bilgisayarlar, canlı nöronlar gibi organik malzemelerden yapılmış bilgi işlem cihazlarıdır. Geleneksel bilgisayarların aksine “ıslak” maddeden yapıldıkları için bazen ıslak yazılım bilgisayarları olarak da adlandırılırlar. Organik bilgisayarlar, sadece ikili formda çalışabilen geleneksel bilgisayarlara göre çok daha esnek ve uyarlanabilir olma avantajına sahiptir. Bir nöron binlerce farklı durumda olabilir ve kimyasal konformasyonunu sürekli değiştirebilir. Dahası, organik bilgisayarlar insanlarla organik bir şekilde etkileşime girebilir ve kendilerini organize edebilir, optimize edebilir ve iyileştirebilir.

Peki organik bilgisayarlar istikrarlarını korumayı nasıl başarıyor? Hatalardan veya çökmelerden nasıl kaçınırlar? Ve çevresel zorluklarla nasıl başa çıkabilirler? Bu sorular henüz tam olarak yanıtlanmış değil, ancak yardımcı olabilecek bazı yaklaşımlar ve fikirler var.

Bir olasılık, organik bilgisayarların işlevlerini düzenleyen ve düzelten daha üst düzey bir kontrol sistemi tarafından izlenmesidir. Bu kontrol sistemi başka bir organik bilgisayardan ya da geleneksel bir bilgisayardan oluşabilir. Ayrıca organik bilgisayarın deneyimlerinden öğrenmesini ve uyum sağlamasını sağlayan bir tür geri bildirim mekanizması da uygulayabilir. Ancak kontrol sisteminin organik bilgisayarın özerkliğine ve yaratıcılığına müdahale etmemek için çok dikkatli olması gerekecektir.

Bir başka olasılık da organik bilgisayarların yaşam ilkelerine dayandıkları için doğaları gereği istikrarlı olmalarıdır. Yani, hasarı onarmak ya da atık ürünleri ortadan kaldırmak için mekanizmaları vardır. Ayrıca diğer hücreler ya da sistemlerle iletişim ve koordinasyon mekanizmalarına da sahiptirler. Ayrıca genetik varyasyon veya mutasyon yoluyla evrim ve yenilik mekanizmalarına da sahiptirler. Bu mekanizmalar organik bilgisayarın değişen koşullara uyum sağlamasını ve yeni çözümler bulmasını sağlayabilir.

Organik bilgisayarlar henüz gerçeğe dönüşmekten çok uzak. Geliştirilmeleri ve uygulanmalarında birçok teknik ve etik zorluk bulunmaktadır. Ancak bilgisayar biliminin geleceği için büyüleyici bir perspektif sunuyorlar. Karmaşık sorunları çözmemize ya da yeni sanat veya oyun biçimleri yaratmamıza yardımcı olabilirler. Ayrıca yaşamın kendisi hakkında daha fazla şey anlamamıza da yardımcı olabilirler.

Facebook Yorumları