Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada ὄψον (ópson, bir Antik Yunan yemeğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen lezzetler; ekmek veya sosla veya zevkle pişirilmiş / kaynatılmış ve yenen herhangi bir şey) + ὦνος (ônos, “fiyat”) +‎ έομαι (-éomai‎, fiil soneki) —->ὀψωνέω (opsōnéō); balık satın almak; genel olarak erzak satın almak

ὀψωνέω (opsōnéō) +‎ in —>Bir patojenin fagositoza daha duyarlı olmasına neden olan, antikorlar ve tamamlayıcı proteinler dahil olmak üzere vücut tarafından üretilen herhangi bir kimyasal.

Opsoninler, vücutta fagositoza aracılık eden bir protein grubudur. Bu nedenle insan bağışıklık tepkisinin önemli bir bölümünü temsil ederler.

Temel bilgiler

Opsoninler, bağlayıcı olarak işlevleri aracılığıyla fagositlerin bakteri veya diğer mikroorganizmalarla bağlanmasını kolaylaştıran antikorları ve tamamlayıcı faktörleri içerir. Bu işleme hedef hücrenin opsonizasyonu denir. Opsonizasyon sonunda bağlı organizmanın fagositozunu güvence altına alır ve hücre lizizi başlatılabilir.

Fagositler, belirli bir dereceye kadar, antijenik karaktere sahip bakteri veya diğer hücrelere doğrudan bağlanabilir. Bununla birlikte, bakteri ile fagosit üzerindeki karşılık gelen kompleman reseptörü arasında bir bağlayıcı görevi görerek, aktive edilmiş bir tamamlayıcı faktör tarafından bağlanma güçlendirilir.

Bir organizma sadece küçük miktarlarda kompleman faktörlerini aktive edebiliyorsa, alternatif olarak veya ek olarak antikorlarla opsonize edilir. Bu antikor, Fc fragmanı vasıtasıyla fagositin Fc reseptörüne ve Fab fragmanları vasıtasıyla antijenik mikroorganizmanın karşılık gelen epitopuna bağlanır.

Fagositler, IgM için Fc reseptöründen yoksundur, bu nedenle bu antikor fagositozda doğrudan bir rol oynamaz. Bununla birlikte, IgM komplemanı yüksek derecede aktive eder ve bu nedenle aynı zamanda bir opsonin olarak kabul edilir.

Facebook Yorumları