Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Küçük ağ. (bkz: omentum) (bkz: minus)
 • Küçük omentum, karın boşluğunda bir periton kopyasıdır. Omental bursanın ventral sınırını oluşturur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Küçük omentum (Omentum minus), karaciğerden midenin küçük eğriliğine ve duodenumun ilk kısmına kadar uzanan çift katlı bir peritondur.

İki bileşeni vardır: hepatogastrik bağ ve hepatoduodenal bağ.

Anatomi

Küçük omentum mide ile karaciğer arasında yer alır. Midenin küçük eğriliğine ve duodenumun proksimal kısmına, ardından ligamentum venosum fissürüne ve karaciğerin porta hepatisine bağlanır1. Bu anatomik yapı, büyük keseye (periton boşluğunun ana kısmı) giden omental foramenin ön sınırını oluşturur.

Yapı

Küçük omentum iki bağdan oluşur:

Hepatogastrik bağ: Karaciğerden midenin küçük eğriliğine kadar uzanır.
Hepatoduodenal ligament: Karaciğeri duodenumun ilk kısmına bağlar. Portal triadı içerir – hepatik arter, portal ven ve ortak safra kanalı 2.

İşlev

Küçük omentum açıkça tanımlanmış bir işleve sahip olmasa da, mide ve duodenumu doğru anatomik pozisyonlarında tutmada önemli bir rol oynar. Aynı zamanda vagus sinirinin hepatik dalları, hepatik arterler, hepatik portal ven ve safra kanalı 3 gibi karaciğer ile midenin küçük eğriliği arasında uzanan yapılar için bir kanal görevi görür.

Klinik Önem

Çeşitli koşullar ve prosedürler küçük omentumu içerir. Örneğin, perfore bir duodenum ülserinin etrafına sarmak gibi çeşitli cerrahi prosedürlerde kullanılabilir. Küçük omentektomi adı verilen cerrahi bir prosedürde, tipik olarak malign hastalık vakalarında küçük omentum çıkarılır. Son olarak, siroz gibi bazı hastalıklarda küçük omentum sertleşebilir ve kasılabilir 4.

Tarih

Aşağıda küçük omentumun anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuş bazı kişiler yer almaktadır:

 • Galen (MS 130-200): Galen, küçük omentumu ilk kez tanımlayan Yunanlı bir hekimdi.
 • Johannes Müller (1801-1858): Müller, küçük omentumu ayrıntılı olarak inceleyen Alman bir anatomistti.
 • Rudolf Virchow (1821-1902): Virchow, küçük omentumun lenf düğümleri içerdiğini keşfeden Alman bir patologdu.
 • George Gray (1828-1897): Gray, küçük omentumun ayrıntılı bir tanımını içeren popüler bir anatomi ders kitabı yazan İngiliz bir anatomistti.
 • Harold Ellis (1907-1995): Ellis, küçük omentumu cerrahiyle ilişkili olarak inceleyen İngiliz bir cerrahtı.

Küçük omentum, yüzyıllardır anatomistler, patologlar, cerrahlar ve immünologlar tarafından incelenen büyüleyici bir yapıdır. Küçük bir yapıdır, ancak karın bölgesinin işlevinde önemli bir rol oynar.

Kaynak

 1. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
 2. Sinnatamby CS. Last’s Anatomy: Regional and Applied. 12th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2011.
 3. Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st ed. Elsevier; 2015.
 4. Blaivas M, Pawl R. Emergency Medicine: An Approach to Clinical Problem-Solving. 2nd ed. Elsevier; 2002.
Facebook Yorumları