Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: oxygen saturation.

 • Kandaki toplam hemoglobinin içindeki oksihemoglobin oranı. (Bkz; oksijen) (Bkz; satürasyon)
 • Nabız oksimetresi veya KGA kullanarak arteriyel ölçümler için, referans aralığı% 95-99’dur, KGA kullanan venöz ölçümler için yaklaşık% 73’tür.
 • Rahim içi arteriyel fetal oksijen doygunluğu% 70-80’dir. (bkz; fetal hemoglobinin oksijen ayrılma eğrisi)

Fizyoloji

 • Sağlıklı yetişkinlerin normal arteriyel oksijen doygunluğu yaklaşık% 98’dir.
 • Solunum yetmezliği, oksijen doygunluğu belirlenerek teşhis edilebilir. Akciğerlerde havalandırma eksikliği, diğer şeylerin yanı sıra, arteryel kanın oksijen doygunluğunun azalmasına neden olabilir.
 • Kan oksijeni büyük ölçüde hemoglobine bağlıdır. Sadece çok küçük bir oran fiziksel olarak çözülmüştür (bkz. Hüfner sayısı).
Oksijen kısmi basıncı ve doygunluğu
 • Oksijen doygunluğu, artan oksijen kısmi basıncıyla (pO2) 0 ile yaklaşık 100 mmHg arasında artar. Bu ilişkiyi tanımlayan eğriye (koordinat üzerinde sO2, apsis üzerinde pO2) oksijen bağlama eğrisi denir. S şeklindedir (sigmoid rotası). Eğri ör. Arteriyel kan (doyma% 98, pO2 100 mmHg) ve karışık venöz kan (doyma% 75, pO2 40 mmHg) için değer çiftleri ile karakterize edilir.
 • Fizyolojik olarak S-şekli, kandan dokuya O2 transfer, gerçekleştiğinde, yani O2 yüklü hemoglobinin desatürasyonunun, büyük ölçüde pO2 değerlerinde >> 0 tamamlandığı anlamına gelir. Bunun avantajı, kanda bulunan oksijenin aşırı tükenmesiyle bile, kanın ve dolayısıyla dokunun pO2 hala nispeten yüksek değerlere sahip olmasıdır.

Ölçüm

Oksijen doygunluğu, kardiyovasküler sistemin farklı bölümlerinde ve farklı yöntemler kullanılarak belirlenebilir. Aşağıdakiler gibi ayırt edilir::

KısaltmaAnlamı
sO2Genel oksijen doygunluğu
SaO2Arteriyel oksijen doygunluğu
SpO2Nabız oksimetresi ile ölçülen oksijen doygunluğu
SvO2Venöz oksijen doygunluğu
SzvO2Santral venöz oksijen doygunluğu
SgvO2Karışık venöz oksijen doygunluğu
 • Nabız oksimetrik oksijen doygunluğu (SpO2) ile ölçüm hassasiyeti% 70 yetersiz.
ParametreSI-birimiGeleneksel birim
pH7,37–7,45
Standart bi­karbonat21–26 mmol/l21–26 mmol/l
Baz sapması
-2 bis +3 mmol/l-2 bis +3 mmol/l
pO29,5–13,9 kPa71–104 mm­Hg
pCO2 (♂)4,7–6,1 kPa35–46 mm­Hg
pCO2 (♀)4,3–5,7 kPa32–43 mm­Hg
Oksijen doygunluğu
0,95–0,9995–99 %
 • Pulmoner kateter kullanılarak karışık venöz oksijen doygunluğunun (A. pulmonalis; SvO2’de) ölçümü
 • Üst vena kavada (vücudun üst yarısının ScvO2) merkezi venöz oksijen satürasyonu (ScvO2) SVK ile de ölçülebilir
 • Önemli: doğum sonrası ilk 10 dakika içinde oksijen doygunluğunu önemli ölçüde azalır, daha sonra doğum sonrası adaptasyonun bir parçası olarak % 60 ila% 90 (duktal öncesi ve ≤ 60 dakika sonrası; kan dolaşımına bakın; yenidoğanın resüsitasyonuna bakınız).
Doğum sonrası süre (dk)Preduktal oksijen doygunluğu (%)
160–65
265–70
370–75
475–80
580–85
1085–95

Klinik

Bir kan gazı analizinin bir parçası olarak arteriyel oksijen doygunluğunu belirleyerek veya nabız oksimetrisiyle, sadece akciğerlerin fonksiyonu hakkında sonuçlar çıkarılamaz, aynı zamanda venöz kanın doygunluğu belirlenerek dokunun mevcut kan akışı, oksijen alımı ve metabolik aktivitesi de değerlendirilebilir. Periferik oksijen doygunluğu ayrıca arteriyel oksijen içeriğini (CaO2) hesaplamak için de kullanılır.

Yoğun bakımda, karışık venöz veya santral venöz oksijen doygunluğu özellikle önemlidir, çünkü bu, kardiyak çıktı hakkında sonuçların alınmasına izin verir. Karışık venöz doygunluk, pulmoner arterdeki pulmoner arter kateteri yardımıyla ölçülür ve O2 arzı ile O2 tüketimi arasındaki ilişkinin tahmin edilmesini sağlar. Genellikle% 75’tir. Karışık venöz oksijen doygunluğu azaltılmış bir O2 kaynağı veya artan O2 tüketimi ile azaltılır. Pulmoner arter kateteri sadece birkaç hastaya yerleştirildiği için, SVK’den santral venöz doygunluk genellikle kullanılır. Burada O2 doygunluğu normalde% 70 civarındadır.

 • Hemodinamik, metabolik ve bölgesel parametrelerin doku perfüzyonu ve böylece (bölgesel) oksijen doygunluğu üzerindeki etkisi
 • Periferik dolaşım, laktat konsantrasyonu, karışık veya santral venöz oksijen doygunluğu ve ayrıca venöz-arteriyel oksijen doygunluğu gradyanları ile dokudaki oksijen doygunluğu hakkında dolaylı sonuç
 • Örneğin; yakın kızılötesi spektroskopi ile invaziv olmayan serebral oksimetre (NIRS; kardiyoşirürjide standart anesteziyolojik izleme; sistemik perfüzyonun değerlendirilebilirliği için endikasyonlar), invazif olarak Bulbus-jugularis oksimetresi (SvjO2).
Facebook Yorumları