Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana Hint-Avrupa’daki *tewh₂- (şişmek)’den türemiştir. Latincedeki anlamları:

  1. Ben tıkarım, kaparım,
  2. Ben azaltırım, yatıştırırım, dindiririm.
  • Şimdiki zaman mastar hali;  obtūrāre,
    • Etken hali; obtūrāns (Çekimi aşağıdadır)
  • Geçmiş zamandaki;
    • Etken; obtūrāvī
    • Edilgen; obtūrātum
SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask./Fem.NötrMask./Fem.Nötr
Nominatifobtūrānsobtūrantēsobtūrantia
Genitifobtūrantisobtūrantium
Datifobtūrantīobtūrantibus
Akusatifobtūrantemobtūrānsobtūrantēs
obtūrantīs
obtūrantia
Ablatifobtūrante
obtūrantī
obtūrantibus
Vokatifobtūrānsobtūrantēsobtūrantia
Facebook Yorumları