Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Obstipasyon, costiveness, dyschezia

 • 1400’ler, Constipation “Tahliyelerin engellendiği veya zor olduğu bağırsak”←te Latincede constipationem (nominatif; constipatio),← (geçmiş zamandaki halinin ismidir) constipare “Birlikte basmak veya kalabalık olmak,” ← (Bkz; com “together” + stipare “Tıkmak, paketlemek” 
 • Bağırsaklarda herhangi bir engellemeye bağlı olarak gelişen şiddetli kabızlık. Özellikle ilaç veya diyetle düzeltilemeyen kabızlıklar olarak adlandırılır. Uygarlık hastalıklarından biridir.

  ICD10 kodu: K59.0

Constipation Of The Golden Mare, Mitchell Nolte
 • Çok az, çok nadir ve / veya çok sert dışkı ile dışkılama bozukluğu. Kronik kabızlık çoğunlukla fonksiyonel ve nadiren organiktir, sıklıkla ilaç yan etkilerinden de kaynaklanır. Kabızlık öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri, müshillerle ve altta yatan bir hastalık durumunda tedavisi ile tedavi edilir.

Epidemiyoloji

 • Nüfusun yaklaşık% 20’si en azından ara sıra kabızlıktan muzdariptir ve bunların 2 / 3’ü kadın
 • 84 yaşında, erkeklerin% 26’sı ve kadınların% 34’ü etkilenmektedir.

Sınıflandırma

Akut kabızlık:

 • Akut kabızlık, durumsal (günlük yaşamın değişmesine bağlı olarak seyahat tıkanıklığı, değişen diyet veya yatalak olduğunda kabızlık) veya organik olan kısa süreli bir dışkılama bozukluğudur.
 • Organik hastalıklarda kabızlık genellikle seyrek görülür. Örnekler:
  • İleus gibi bağırsak hastalıkları
  • İnme
  • Omurlararası disk prolapsusu.
Kronik kabızlık:

Birincil fonksiyonel kabızlık: en yaygın form. İrritabl bağırsak sendromu ile en az 3 ay boyunca aşağıdaki kriterlerden en az 2’sinde dışkı boşaltma problemleri olmuşsa mevcuttur [1]:

 • Güçlü baskı
 • Topaklı veya sert dışkı
 • Öznel olarak eksik boşaltma
 • Öznel engel veya
 • Dışkılamanın % 25’inde dışkılamayı kolaylaştırmak için manuel manevralar veya
 • Haftada <3 defa dışkılamak.
Facebook Yorumları