Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Kırmızı çekirdek anlamına gelir. (bkz: Nükleus ) (bkz: ruber)
 • Mezensephalonda motor kordinasyonuyla ilişkili bir çekirdektir.
 • Kırmızı çekirdek adını taze kadavraların perikaryasındaki yüksek demir içeriği ve iyi kan dolaşımı nedeniyle oluşan kırmızımsı renkten alır.

Anatomi

 • Kırmızı çekirdek, mezensefalonda yuvarlak bir çekirdektir.
 • Periaqueductal grisi ve substantia nigra arasında yer alır.
 • Retiküler oluşum ile posterior çevrilidir.

Getirici sinirleri (Afferent)

 • Kortikorubral yolla motor korteks
 • Serebellorubral yolla beyincik
 • Kolliculi süperioresleri
 • Girus presentralis
 • Pallidumdur
 • Talamus
 • Vestibüler çekirdekler

Götürücü sinirler (Efferent)

 • Tractus rubrospinalis aracılığıyla omuriliğe
 • Nucleus olivaris inferior ile Tractus tegmentalis centralis
 • Tectum mesencephali üzerinden Tractus rubrotectalis 
 • Talamus’un Nucleus ventralis anterolateralis ile Tractus rubrothalamicus

Histoloji

Kırmızı çekirdek iki kısma ayrılır:

 1. Pars magnocellularis: Büyük hücrelerden oluşur ve gelişim sürecinde yaşlı kısmı oluşturur.
 2. Pars parvocellularis: Küçük hücrelerden oluşur ve çekirdeğin hacimce büyük kısmını oluşturur.

İşlevi

 • Motor sisteminde önemli bir anahtarlama noktasıdır. Efferent bağları omuriliğe uzanır, bu yüzden ekstrapiramidal motor sistemi (EPMS) içinde önemli bir yere sahiptir.
 • Kas tonusunu ve duruşunu etkiler.

Klinik

Kırmızı çekirdek lezyonu kasıtlı bir titreme ve kontralateral kas tonusunda bir azalmaya neden olur. Koreik-atetotik hareketler de ortaya çıkabilir.

Kaynak: https://www.researchgate.net/publication/318988411/figure/fig1/AS:614089038524423@1523421644099/Magnetic-resonance-imaging-scans-from-patient-with-PEX10-defect-12-years-of-age-The.png
Facebook Yorumları