Paraventriküler çekirdek hipotalamusa aittir ve 3. ventrikülün lateral duvarında yer alır. Arka hipofizin nöroendokrin sisteminin bir parçasıdır. (Bkz; Nucleus) (Bkz; paraventricularis)

Fonksiyon

Oksitosin hormonu esas olarak paraventriküler çekirdeğin perikaryasında üretilir. Küçük bir oranda ADH oluşumunda da rol oynar. Hormonlar nörohipofize aksoplazmik taşıma yoluyla nörofizine bağlanır, burada depolanır ve gerekirse proteolitik olarak parçalanır ve kan dolaşımına salınır.

Ayrıca, CRH (kortikotropin salgılatıcı hormon veya kortikoliberin) ve TRH (tiroliberin) paraventriküler çekirdeğin küçük hücreli kısmında sentezlenir ve adenohipofizde etki edebilmeleri için hipofiz portal dolaşımına salınır. ADH ve CRH, paraventriküler çekirdeğin aynı hücrelerinde sentezlenebilir ve hipofiz hücreleri üzerinde sinerjik olarak, ancak farklı yollarla etki edebilir. CRH protein kinaz A’yı aktive ederken, ADH protein kinaz C’yi aktive eder. Böylece POMC hormonlarının salınımını uyarırlar.

Ayrıca, paraventriküler çekirdek açlık ve tokluğun homeostatik düzenlenmesinde rol oynar.

%d