Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Nötropeni, kandaki nötrofil sayısında bir azalmadır. (bkz: neutron-peni)
 • Ağır vakalarda bakteriyel ve mikotik enfeksiyonların riski ve şiddeti artar.
 • Lokal enfeksiyon belirtileri olmayabilir, ancak en şiddetli enfeksiyonlarda ateş görülür.
 • Tanı, diferansiyel dağılımlı beyaz kan hücresi sayımı ile konur, ancak bunun ötesinde nötropeninin nedeni araştırılmalıdır.
 • Ateş durumunda, bir enfeksiyon varsayılmalıdır; bu durumda, özellikle şiddetli nötropenide, geniş spektrumlu bir antibiyotiğin derhal, ampirik olarak kullanılması gereklidir.
 • Granülosit koloni uyarıcı faktör ile tedavi bazen faydalı olabilir.

Nötrofiller (granülositler) vücudun bakteriyel enfeksiyon ve mikotik enfeksiyona karşı ana savunmasıdır. Nötropeni durumunda, enflamatuar yanıt bu tür enfeksiyonlara karşı etkisizdir.

Açık tenli kişilerde nötrofil sayısının alt sınırı (toplam beyaz kan hücresi sayısı × çubuk çekirdekli ve segment çekirdekli granülositlerin % çarpımı) yaklaşık 1500/mcl’dir (1,5 x 109/l). Siyahlarda bu sınır biraz daha düşüktür (yaklaşık 1200/mcl [1,2 x 109/l]). Nötrofil sayıları diğer hücreler kadar stabil değildir ve aktivite durumu, anksiyete, enfeksiyon ve ilaçlar gibi birçok faktöre bağlı olarak kısa süreler içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, nötropeninin ciddiyetini belirlerken birden fazla ölçüm yapılması gerekebilir.

Sınıflandırma

Nötropeni şiddeti göreceli enfeksiyon riskini ifade eder ve aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Hafif: 1000 ila 1500/mcl (1 ila 1,5 × 109/l).
 • Orta: 500 ila 1000/mcl (0,5 ila 1 × 109/l)
 • Şiddetli: < 500/mcl (< 0,5 × 109/l)

Nötrofiller <500/mcl seviyelerine düşerse, endojen mikrobiyal flora (örn. ağızda veya gastrointestinal sistemde) enfeksiyonlara neden olabilir. Seviye < 200/mcl’ye (< 0,2 × 109/L) düşerse, enflamatuar yanıt tamamen olmayabilir ve idrarda veya enfeksiyon bölgesinde lökositoz veya lökositlerin olağan enflamatuar belirtileri ortaya çıkmayabilir. Akut, şiddetli nötropeni, özellikle başka bir faktör (örn. kanser) mevcutsa, bağışıklık sistemini önemli ölçüde bozar ve hızla ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir. Deri ve mukozal membranların bütünlüğü, dokunun vaskülaritesi ve hastanın beslenme durumu da enfeksiyon riskini etkiler.

Klinik belirtiler

Şiddetli nötropenisi olan hastalarda en sık görülen enfeksiyonlar şunlardır:

 • Phlegmon
 • Furunculosis
 • Pnömoni
 • Septisemi

Vasküler kateterler ve diğer ponksiyon bölgeleri cilt enfeksiyonları için ek bir risk oluşturur. Koagülaz-negatif stafilokoklar ve Staphylococcus aureus ile bakteriyel enfeksiyonlar en yaygın olanıdır, ancak diğer gram-pozitif ve gram-negatif enfeksiyonlar da meydana gelir. Diğer yaygın enfeksiyonlar arasında stomatit, diş eti iltihabı, perianal iltihap, kolit, sinüzit, tırnak yatağı iltihabı ve orta kulak iltihabı yer almaktadır. Hematopoetik kök hücre nakli veya kemoterapi nedeniyle uzun süre nötropeni yaşayan hastalar ve yüksek doz kortikosteroid alan hastalar mantar enfeksiyonları açısından özellikle risk altındadır.

Tedavi

Nötropenik diyetler, tüm gıdaların belirli bir şekilde hazırlanmasını, pişirilmesini ve saklanmasını içerir. Bu diyetler, gıda kaynaklı bakterilerden enfeksiyon kapma riskini azaltmak için çiğ veya pişmemiş sebze, meyve, et veya pastörize edilmemiş süt ürünlerini ortadan kaldırır.

Nötropenik bir hasta hangi yiyeceklerden kaçınmalıdır?

Genel İpuçları

 • Tüm taze garnitürler dahil olmak üzere tüm taze meyve ve sebzelerden kaçının. …
 • Çiğ veya az pişmiş et, balık ve yumurtadan kaçının. …
 • Salata barlarından, meyve barlarından ve şarküteri tezgahlarından kaçının. …
 • Çiğ kuruyemişlerden kaçının.
 • Yediğiniz tüm süt ürünlerinin pastörize olduğundan emin olun.
 • Canlı ve aktif kültür içeren yoğurt ve yoğurt ürünlerinden kaçının.

Facebook Yorumları