Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Nesne devamlılığı.

Piaget’in bilişsel psikolojisinde, nesne kalıcılığı, bir çocuğun o anda algılanamasa bile bir nesnenin var olmaya devam ettiği bilgisini tanımlar. Bununla birlikte, bir nesne için bir şema olmadığı sürece, nesne görüş alanından kaybolur kaybolmaz çocuk için kaybolmuştur, yani hala nesne kalıcılığı yoktur. Altıncı ve sekizinci aylar arasında çocuklar aktif olarak gizli bir nesneyi (önceden görünen) aramaya başlarlar. Görünmez bir arama hedefi dahili olarak temsil edilmelidir. Nesne kalıcılığına ulaşmak, Piaget için bir ilk kilometre taşıdır, çünkü duyu-motor evresinin sonunda çocuklar, bir nesnenin artık kendileri tarafından görülemese bile var olmaya devam edebileceğini anlar.

İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980)

Küçük çocuklara ilginç bir nesne gösterirseniz dikkatlerini çeker; bu nesneyi çocuğun gözlerinden bir yastığın altına saklarsanız nesne varlığını yitirmiş gibi görünür.

  • Genel olarak, yetişkinlerde nesne kalıcılığını veya nesnelerin yokluğunun tanımını açıklamak için üç yaklaşım vardır: duyusal, üstbilişsel ve bilişsel açıklama.
    1. Duygusal yaklaşım, sabahları kaçırdığınız bir anahtar gibi eksik şeyleri gerçekten görebildiğinizi varsayar. Buna göre beyin, onu aradığınızda çalışan bellekteki anahtarın bir görüntüsünü yaratır, duyusal izlenimlerle karşılaştırdığınız bir tür şablon.
    2. Metabilişsel yaklaşım, bir şey eksik olduğunda fark ettiğinizi varsayar, çünkü bir şey olmadığında bir sürpriz hissi yaşarsınız. Sürprizin temeli, dünya hakkındaki varsayımlardır. Yetişkinler de, duyuları yalnızca dünyanın kesin olmayan bir resmini verir, bu nedenle beyin sürekli olarak gelen sinyalin en olası sebebinin ne olduğu hakkında tahminler yapmaya çalışır. Beklenen başarısız olursa, beyin bir tahmin hatası sinyali verir ve tahmini düzeltir.
    3. Bilişsel yaklaşım ise, hayal kırıklığına uğramış varsayımların yanı sıra dünyanın entelektüel fikirlerini de öne sürüyor ki, bunun gerçekleşmediğini görünce şaşırıyor. İnsanların kafalarında, çevrenin nasıl görünmesi gerektiğine dair bir temsili vardır, böylece herhangi bir tutarsızlık, kişinin dahili olarak neyi temsil ettiği ve onunla ilgili hangi bilgilerin geldiği karşılaştırılarak kaydedilir.
Facebook Yorumları