Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Nervus pudendus veya pudendal sinir, pelvik bölgede ürogenital ve anal sistemlerin işlevinde önemli rol oynayan temel bir yapıdır. Bu makale, nervus pudendus’un etimolojisini, anatomik seyrini, dallarını ve klinik önemini araştırarak, nervus pudendus hakkında gerçeklere dayalı ve kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

“Nervus pudendus” terimi Latince “utanmak” anlamına gelen “pudendus” kelimesinden gelmektedir. Bu etimoloji, sinirin öncelikle bu bölgelerle ilişkili olması nedeniyle, pelvik ve genital bölgeler hakkındaki tarihsel toplumsal görüşleri yansıtmaktadır.

Seyir

Pudendal sinir, ikinci, üçüncü ve dördüncü sakral sinirlerin (S2, S3 ve S4) ventral rami’lerinden doğar. Pelvis boyunca ilerler, büyük siyatik foramenden çıkar ve daha sonra küçük siyatik foramenden tekrar girer. Alcock kanalı olarak da bilinen pudendal kanal içinde, iskioanal fossanın lateral duvarı boyunca ilerler.

Dallar

  • Nervi rectales inferiores (Alt rektal sinirler): Bu dallar dış anal sfinkteri ve anüsü çevreleyen deriyi besler.
  • Nervi perineales (Perineal sinirler): Bu dallar bulbospongiosus, ischiocavernosus ve yüzeysel transvers perineal kaslar dahil olmak üzere perine kaslarının yanı sıra skrotum veya labia derisini de besler.
  • Nervus dorsalis penis (Penisin dorsal siniri): Erkeklerde bu dal penis derisine ve penis üretrasına duyusal innervasyon sağlar.
  • Nervus dorsalis klitoridis (Klitorisin dorsal siniri): Kadınlarda bu dal klitorise ve çevresindeki yapılara duyusal innervasyon sağlar.

Klinik Önemi

  • Pudendal Sinir Tuzaklanması: Pudendal sinirin sıkışması veya tuzaklanması kronik pelvik ağrı, perineal ağrı veya cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Pudendal nevralji olarak bilinen bu duruma travma, ameliyat veya uzun süreli oturma gibi çeşitli faktörler neden olabilir.
  • Obstetrik Yaralanmalar: Pudendal sinir doğum sırasında gerilebilir veya sıkışabilir, bu da potansiyel olarak geçici veya kalıcı hasara yol açabilir. Bu durum perineal ağrıya veya pelvik taban kaslarında işlev bozukluğuna neden olabilir.
  • Pudendal Sinir Bloğu: Pudendal siniri hedef alan lokal anestezik enjeksiyonlar, doğum sırasında veya perine veya genital bölgeyi içeren belirli cerrahi prosedürler sırasında ağrının giderilmesi için kullanılabilir.

Sonuç

Nervus pudendus, pelvik bölgede kritik bir yapıdır ve ürogenital ve anal sistemlerin işlevi ve hissi üzerinde önemli etkileri vardır. Anatomisinin ve klinik öneminin tam olarak anlaşılması, pelvik veya perineal rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde yer alan sağlık uzmanları için gereklidir.

Facebook Yorumları