Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Glossofaringeal sinir 9. kranial sinirdir. (Bkz; Nervus) (Bkz; glossopharyngeus)
  • Faringeal kas sistemini özel bir iç organ fonksiyonu ile besler ve ayrıca genel bedene duyarlı, genel iç organ morotiği, genel iç organa duyarlı ve özel iç organa duyarlı lifler taşır.Yutma işlevinde görev yapar.

Embriyoloji

Glossofaringeal sinir, brankial ark sinirleri arasında sayılır ve 3. brankial arkın sinirinden gelişir. Bu nedenle, bu solungaç kemerinin kas sisteminden oluşan tüm kasları innerve eder.

Seyir

  • Glossofaringeal sinir zeytinin lateralinden çıkar ve juguler foramenden geçer.
  • Kafatasının tabanında, tamamen duyusal üst ganglion ve – juguler foramenlerin altında – duyusal ve duyarlı alt ganglion gelişir.
  • Glossofaringeal sinir, stilofarengeal kasın arkasında kaudal olarak uzanır ve iç karotid arterin anterolateralinde uzanır.
  • Musculus stylopharyngeus ve musculus styloglossus arasında, dilin arka kısmına kaudal olarak ulaşır ve burada terminal dallarına ayrılır.
Facebook Yorumları