Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Neoplazma ovarii veya yumurtalık neoplazmaları, yumurtalık hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Bunlar iyi huylu veya kötü huylu (kanserli) olabilir.

Yumurtalık neoplazmaları birkaç türe ayrılabilir:

Epitelyal tümörler: Bunlar, yumurtalık yüzeyindeki hücrelerden kaynaklanan en yaygın yumurtalık tümörü türüdür. Benign, düşük malignite potansiyeli (borderline tümör) veya malign olabilirler.

Germ hücreli tümörler: Bu tümörler, yumurtaları üreten hücrelerden başlar. Daha az yaygındırlar ve genellikle iyi huyludurlar, ancak bazen kötü huylu olabilirler. Eşey hücreli maligniteler genellikle gençlerde ve 20’li yaşlardaki kadınlarda görülür.

Seks kord-stromal tümörler: Bu tümörler, hormon üreten görevleri olan yumurtalıklardaki diğer hücrelerden başlar. Çoğu iyi huyludur, ancak bazıları kötü huyludur.

Metastatik tümörler: Bunlar vücudun diğer bölgelerinden yumurtalıklara yayılmış kanserlerdir.

Yumurtalık neoplazmalarının semptomları değişebilir, ancak sıklıkla karın şişkinliği, pelvik ağrı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler ve sık idrara çıkmayı içerir.

Peritoneal karsinomatozis

Peritoneal karsinomatozis (peritoneal karsinoz olarak da bilinir), malignitelerin karın organlarını kaplayan karın içindeki peritoneal yüzeylere yayılmasını ifade eder. Yumurtalık, mide ve kolorektal kanserler gibi karın ve pelvik kanserler için yaygın bir metastaz bölgesidir.

İnsidans:

Peritoneal karsinomatozis insidansı, birincil kansere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Örneğin, kolorektal kanserli hastaların %15-35 kadarında hastalıklarının seyri sırasında peritoneal karsinomatozis gelişebilir.

Patomekanizma:

Peritoneal karsinomatoz tipik olarak kanser hücrelerinin primer tümörden periton boşluğuna yayılmasından kaynaklanır. Bu, doğrudan invazyon, lenfatik yayılım veya hematojen yayılım yoluyla meydana gelebilir.

Doğrudan İstila: Tümör hücreleri menşe organının duvarından periton boşluğuna istila eder.

Lenfatik Yayılma: Tümör hücreleri lenfatik sistem yoluyla peritona yayılır.

Hematojen Yayılma: Tümör hücreleri kan dolaşımına girer ve peritona taşınır.

Periton boşluğuna girdikten sonra, kanser hücreleri periton yüzeylerine yerleşebilir ve yeni tümörler oluşturabilir. Peritondaki zengin kan ve lenf kaynağı, kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve büyümesine yardımcı olur.

Peritoneal karsinomatozisin tedavisi zor olabilir ve genellikle sistemik kemoterapi, tümörlerin cerrahi rezeksiyonu (sitoredüktif cerrahi olarak bilinir) ve bazı durumlarda ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) kombinasyonunu içerir.

Teşhis

Teşhis genellikle fizik muayene, ultrason veya CT taraması gibi görüntüleme testleri ve CA-125 gibi tümör belirteçleri içeren kan testleri ile yapılır. Teşhisi doğrulamak için genellikle genellikle ameliyat sırasında yapılan bir biyopsi gerekir.

Peritoneal karsinomatozisin evrelemesi genellikle Peritoneal Kanser İndeksi’ni (PCI) kullanır. PCI, peritondaki hastalığın kapsamını ve dağılımını yansıtan 0 ila 39 arasındaki sayısal bir puandır. Karın ve pelvisi 13 bölgeye ayırır ve her bölgeye 0 ile 3 arasında bir lezyon boyutu skoru atar. Bu skorların toplamı PCI’yi verir.

Puan 0: Tümör görülmedi.
Skor 1: 0,5 cm’den küçük tümörler.
Skor 2: 0,5 cm ile 5 cm arasındaki tümörler veya 5 cm’den küçük konfluent nodüller.
Skor 3: 5 cm’den büyük tümörler veya 5 cm’den büyük hastalık birleşimi.
Bu nedenle PCI skoru ne kadar yüksekse hastalık o kadar ilerlemiş ve prognoz o kadar kötüdür.

Sitoredüksiyonun Tamlığı (CC) skoru, sitoredüktif cerrahinin etkinliğini değerlendirmek için postoperatif olarak kullanılan bir başka önemli prognostik araçtır:

CC-0: Postoperatif olarak görünür peritoneal tohumlama yok.
CC-1: Ameliyat sonrası devam eden nodüller 2,5 mm veya daha küçük.
CC-2: Ameliyat sonrası 2,5 mm ile 2,5 cm arasında nodüller mevcut.
CC-3: 2,5 cm’den büyük nodüller veya nodüllerin birleşimi postoperatif olarak kalır.

Araştırmalar, düşük PCI ve CC-0/1 skoru olan hastaların en iyi hayatta kalma sonuçlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Yumurtalık neoplazmlarının tedavisi, tümörün tipine ve evresine bağlıdır ve genellikle cerrahi, kemoterapi ve bazı durumlarda radyasyon tedavisini içerir.

Kaynak:

  1. Kurman RJ, Shih IeM. The Dualistic Model of Ovarian Carcinogenesis: Revisited, Revised, and Expanded. Am J Pathol. 2016;186(4):733-747. doi:10.1016/j.ajpath.2015.11.011.
  2. Torre LA, Trabert B, DeSantis CE, et al. Ovarian cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68(4):284-296. doi:10.3322/caac.21456.
  3. SEER Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer. National Cancer Institute. Bethesda, MD.
  4. Jayne D, Fook S, Loi C, Seow-Choen F. Peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer. British Journal of Surgery. 2002;89(12):1545-1550. doi:10.1046/j.1365-2168.2002.02274.x.
  5. Sugarbaker PH. Peritonectomy procedures. Ann Surg. 1995;221(1):29-42. doi:10.1097/00000658-199501000-00004.
Facebook Yorumları