Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancada, νεκρός (nekrós, “ölü”) + μαντεία (manteía, “kehanet”) —> νεκρομαντεία (nekromanteía) —> Latincede, necromantia, nigromantia —> Fransızcada nigromancie ile dilimize geçmiştir.

Ölü veya ölümle ilgili kehanet. Özellikle ölüm veya ölülerle ilgili herhangi bir büyücülük veya genel anlamda büyücülük, özellikle de ölüleri diriltmeyi veya diriltmeyi içeren büyücülük.

Facebook Yorumları