Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: meningococcus, Meningokok, Meningokokken

 • menenjite sebep olan gram negatif bakteridir.(Bkz; Neisseria) (bkz; meningitidis)
 • Farklı Kapsül antijenleri olan nesilleri olduğu için 13 sero grupta incelenir;
  • A, B, C, D, 29E, H, I, K, L,
   W135, X, Y, Z
  • B grubu, avrupada en yaygın olanıdır.
 • Diğer serotip alt birimleri protein ve lipopolisakkarid antijenlerine göre dağılır.

Patogenez

 • Damlacık enfeksiyonuyla bulaşır.
 • Gırtlak kısmında kolonileşir.
  • Yılın soğuk zamanlarında halkda %30’a kadar görülür.
  • 9 aya kadar sürer.
  • bakterizid antikor oluşturur.
 • Virülans nesillerin Nasofarinks‘in mukozasından içeri girp kana karışması:
  • pillus
  • Kapsül
  • opaA-, opaC- yüzey proteinleri
  • Endotoksin
  • Mikroorganizmaya özgü antikorun olmayışı
  • Kompleman sistemi zayıflığı

Hastalık belirtileri

 • Menenjit
  • Kuluçka süresi: 2-3 gündür.
  • Yüksek ateş, baş ağrısı, ense tutulması
 • Septikemi
  • Çoğunlukla Menenjit ile birlikte görülür.
  • Waterhouse-Friderichsen-Syndrom, peteşi ve endotoksin şok ile birlikte görülmesi olasıdır. Ttüketim koagülopatisi, şok, nekroz ile geniş kanama;% 95 öldürücü
  • Ölüm oranı: 20-70%, doğru zamanda tedavi ile: < 1%
 • Artrit purulenta: büyük eklemleri etkiler.(örneğin; Coxitis)
 • Endokardit
 • Respiritorik enfeksiyon:
  1. Farenjit
  2. zatürre
  3. Otitis media
 • Ateş, titreme, kas ve eklem ağrısı,, peteşiyal kanama ile aniden şiddetli klinik tablo görülebilir.

Teşhis

 • Laboratuvar (lökositoz, anemi, patolojik pıhtılaşma, CRP’de artış),
 • beyin omurilik sıvısı (500 lökosit / μl, artan protein, azaltılmış glikoz),
 • kültürel patojenlerin tespiti

Tedavi

 • Sefalosporinler,
 • Şoka karşı profilaksi,
 • Deksametazon,
 • Pıhtılaşma bozukluğunun tedavisi.
 • Aşılama yoluyla profilaksi.
Facebook Yorumları