Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“Nefroüreterektomi” kelimesi Yunanca ve Latince köklerden türemiştir. Yunanca “nefros” kelimesi “böbrek” anlamına gelir ve Latince “üreter” kelimesi “idrar borusu” anlamına gelir. “Ektomi” soneki “kesmek” anlamına gelir.

Nefroüreterektomi, bir böbreğin (nefro-) ve üreterin (-üreterektomi) çıkarılmasını içeren cerrahi bir prosedürdür. Bu operasyon en yaygın olarak, böbrek veya üreterin astarında gelişebilen kanserler olan üst sistem ürotelyal karsinomlarının tedavisi için yapılır.

 • İşlem genellikle genel anestezi altında yapılır.
 • Cerrah karında bir kesi yapar ve böbreği ve üreteri çıkarır.
 • Cerrah ayrıca bölgedeki lenf düğümlerini de çıkarabilir.
 • Hasta ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalır.
 • Hastanın kesi yerinde birkaç hafta boyunca kompresyon bandajı giymesi gerekecektir.
 • Enfeksiyonu önlemek için hastanın antibiyotik alması gerekecektir.
 • Ameliyattan sonra hasta bir miktar ağrı ve rahatsızlık hissedebilir.
 • Hastanın önümüzdeki birkaç hafta içinde aktivite seviyesini kademeli olarak artırması gerekecektir.
 • Ameliyattan sonra hastanın düzenli olarak doktoru ile takibi gerekecektir.

Prosedür

Nefroüreterektomi birkaç cerrahi yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir:

Açık cerrahi: Bu, cerrahın böbreğe ve üretere doğrudan erişmesine izin vermek için karında veya yan tarafta büyük bir kesi içerir. Bu yaklaşım, cerrahi alanın doğrudan görselleştirilmesine ve manuel olarak manipüle edilmesine izin verir, ancak aynı zamanda daha uzun bir iyileşme süresi gerektirir ve daha az invaziv yaklaşımlara göre daha yüksek postoperatif ağrı ve komplikasyon riski taşır.

Laparoskopik cerrahi: Bu, cerrahın bir kamera ve cerrahi aletler yerleştirdiği karın veya yan tarafta birkaç küçük insizyon içerir. Ameliyat, bir video monitörde doğrudan görselleştirme altında gerçekleştirilir. Laparoskopik cerrahi genellikle açık cerrahiye göre daha az postoperatif ağrı ve daha kısa iyileşme süresi ile sonuçlanır.

Robotik yardımlı cerrahi: Bu, cerrahın prosedürü gerçekleştirmek için robotik bir sistem kullandığı bir laparoskopik cerrahi şeklidir. Robotik sistem gelişmiş görselleştirme, hassasiyet ve kontrol sağlayabilir.

Tüm bu yaklaşımlarda amaç tüm böbreği ve üreteri, üreterin mesaneye girdiği yerde bir mesane dokusu manşeti ile birlikte çıkarmak ve tüm kanserin çıkarılmasını sağlamaktır.

İyileşmek

Ameliyattan sonra, hastaların iyileşmesi ve iyileşmesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Ameliyatın türüne ve genel sağlık durumlarına bağlı olarak hastanede birkaç gün ila bir hafta veya daha fazla kalabilirler. Hastaneden ayrıldıktan sonra evde iyileşmelerine devam etmeleri ve ameliyat sonrası bakım ve takip için doktorları ile takip etmeleri gerekecektir.

Komplikasyonlar

Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi nefroüreterektomi, kanama, enfeksiyon, yakın organlarda hasar ve anestezi komplikasyonlarını içerebilen potansiyel riskler ve komplikasyonlar taşır. Ek olarak, tek böbrekle yaşamak, kalan böbreğin düzgün şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için belirli yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli izleme gerektirir.

Prognoz

Nefroüreterektomi sonrası prognoz büyük ölçüde kanserin evresi ve derecesine, hastanın genel sağlığına ve ameliyat sırasında tüm kanserin başarılı bir şekilde çıkarılıp çıkarılmadığına bağlıdır.

Tarih

İlk nefroüreterektomi 1852 yılında Jean Civiale isimli bir Fransız cerrah tarafından yapılmıştır. Civiale, üreteri tıkayan böbrek taşı olan bir hastayı ameliyat etti. Ameliyat başarılı geçti ve hasta tamamen iyileşti.

Nefroüreterektomi, 20. yüzyılın başlarında daha yaygın bir prosedür haline geldi. 1910’da Gustav Simon adlı bir Alman cerrah, nefroüreterektomi yapmak için Civiale’nin tekniğinden daha az invaziv olan yeni bir teknik geliştirdi. Simon’ın tekniği bugün hala kullanılmaktadır.

Kaynak:

 1. Margulis V, Shariat SF, Matin SF, et al. (2009). Outcomes of radical nephroureterectomy: a series from the Upper Tract Urothelial Carcinoma Collaboration. Cancer. 115(6):1224-33.
 2. Xylinas E, Rink M, Cha EK, et al. (2014). Impact of distal ureter management on oncologic outcomes following radical nephroureterectomy for upper tract urothelial carcinoma. European Urology. 65(1):210-7.
Facebook Yorumları