Ana Hint-Avrupa dilindeki *gned-, *gnod- ‎(bağlamak) kelimelerinden türemiştir. Antik Yunancadaki γνάθος ‎(gnáthos, “bir çene), Eski İngilizcede cnotta (Modern İngilizcede knot), Eski İngilizcede cnyttan (Modern İngilizcede knit), Eski yüksek Almancada knotto (Almancada Knoten) kelimeleri ile soydaştır.

  • Latincede anlamları:
  1. Ben bağlarım, birleştiririm, iliklerim, dokurum, bağlantı kurarım, ilişkilendiririm,
  2. Zorundalıkta bağlarım, sorumlu kılarım, yükümlü kılarım,
  3. Ben icat yaparım, tasarlarım, bileştiririm, üretirim.

 

%d