Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Nazogastrik (NG) kateter veya tüp, burundan, yemek borusundan aşağıya ve mideye yerleştirilen esnek, ince bir tüptür. İlaçların uygulanması, beslenme sağlanması ve mide içeriğinin çıkarılması gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Bu tıbbi cihaz, yutma güçlüğü çeken veya mide dekompresyonuna ihtiyaç duyan hastalar için hem yatan hasta hem de ayakta tedavi ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Endikasyonlar:

Nazogastrik tüp kullanmanın aşağıdakiler gibi çeşitli nedenleri vardır:

 • Beslenme: NG tüpleri, inme, travmatik beyin hasarı veya gastrointestinal bozukluklar gibi çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle yemek yiyemeyen veya yutamayan hastalara enteral beslenme sağlamak için kullanılabilir.
 • İlaç uygulaması: Bazı durumlarda, özellikle hastalar yutkunamadığında veya bilinç düzeyi değiştiğinde ilaçlar bir NG tüpü aracılığıyla uygulanabilir.
 • Gastrik dekompresyon: NG tüpleri, mide bulantısı, kusma veya karın şişliğini hafifletmeye yardımcı olabilecek havayı, mide salgılarını veya yutulan maddeleri mideden çıkarmak için kullanılabilir. Bağırsak tıkanıklığı, ileus veya gastrointestinal kanama durumlarında bu gerekli olabilir.
 • Aspirasyonun önlenmesi: Yutma bozukluğu veya değişen bilinç düzeyi nedeniyle aspirasyon riski taşıyan hastalar için NG tüpü, fazla mide içeriğini çıkararak riski en aza indirmeye yardımcı olabilir.
 • Teşhis amaçlı: NG tüpleri, Helicobacter pylori enfeksiyonu testi veya mide asidi salgısının ölçülmesi gibi analizler için mide örnekleri toplamak amacıyla kullanılabilir.

Prosedür:

Bir NG tüpünün yerleştirilmesi, hemşire veya doktor gibi bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilebilen nispeten basit bir prosedürdür. Bir NG tüpünün yerleştirilmesiyle ilgili adımlar şunları içerir:

 1. Hasta hazırlığı: Hasta mümkünse dik bir pozisyonda oturtulmalıdır. Tüpün yerleştirileceği burun deliği hastanın konforuna ve mevcut burun anormalliklerine göre seçilir.
 2. Tüp ölçümü: NG tüpünün uygun uzunluğu, hastanın burun deliğinden kulak memesine ve ardından ksifoid çıkıntıya (göğüs kemiğinin alt kısmı) kadar olan mesafe ölçülerek belirlenir. Bu ölçüm, tüpün mide içinde doğru derinliğe yerleştirilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 3. Yağlama ve yerleştirme: NG tüpünün ucu suda çözünen bir kayganlaştırıcı ile yağlanır ve ardından tüp nazikçe burun deliğine, boğazın arkasından aşağıya ve yemek borusuna yerleştirilir. Tüpün yemek borusundan aşağıya doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için hastadan yutkunması veya su içmesi istenebilir.
 4. Tüp yerleştirme onayı: Herhangi bir amaçla kullanmadan önce NG tüpünün mideye doğru yerleştirildiğini teyit etmek çok önemlidir. Bu, mide içeriğinin aspire edilmesi ve pH’ının kontrol edilmesi, tüpten hava enjekte edilirken midenin oskültasyonu veya göğüs veya karın röntgeni çekilmesi gibi çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.
 5. Tüpün sabitlenmesi: NG tüpü doğru pozisyona getirildikten sonra, kazara yerinden çıkmasını önlemek için yapışkan bant veya ticari bir tüp tutucu kullanılarak hastanın yüzüne sabitlenir.
 6. Devam eden bakım: Sağlık hizmeti sağlayıcısı, NG tüpünün yerleşimini ve işlevini düzenli olarak değerlendirecek, hastanın rahat etmesini sağlayacak ve herhangi bir komplikasyon olup olmadığını izleyecektir.

Komplikasyonlar:

Nazogastrik tüpler genellikle güvenli kabul edilse de bazı potansiyel komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Burun veya boğazda rahatsızlık veya tahriş
 • Burun kanaması veya ülserasyonu
 • Sinüzit veya orta kulak iltihabı
 • Tüpün kazara yerinden çıkması veya yerinden oynaması
 • Aspirasyon pnömonisi
 • Özofagus veya mide yaralanması
 • Nadiren de olsa tüpün trakea veya bronşa yanlış yerleştirilmesi

Bu komplikasyonlar dikkatli yerleştirme, düzenli değerlendirme ve uygun hasta takibi ile en aza indirilebilir. Uygun hasta eğitimi ve iletişimi de NG tüp yerleştirilmesi ve bakımıyla ilgili rahatsızlık ve endişelerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Çıkarma:

Nazogastrik tüpe artık ihtiyaç duyulmadığında, bir sağlık uzmanı tarafından güvenli bir şekilde çıkarılabilir. Çıkarma işlemi şunları içerir:

 1. Hastanın hazırlanması: Hastayı çıkarma işlemi hakkında bilgilendirin ve rahat olduğundan ve uygun şekilde konumlandırıldığından emin olun.
 2. Yapışkan bandın veya tüp tutucunun çıkarılması: NG tüpünü hastanın yüzüne sabitleyen yapışkan bandı veya tüp tutucuyu dikkatlice çıkarın.
 3. Tüpün çıkarılması: Hastanın başını sabitlerken, NG tüpünü nazikçe ve sabit bir şekilde burun deliğinden dışarı çekin. Çıkarma sırasında rahatsızlığı en aza indirmeye yardımcı olmak için hastadan derin bir nefes alması veya Valsalva manevrası yapması istenebilir.
 4. Atma ve belgeleme: Tüp çıkarıldıktan sonra tesisin enfeksiyon kontrol yönergelerine uygun olarak atılmalıdır. Çıkarma işlemini tarih, saat ve hasta gözlemleri veya komplikasyonlar dahil olmak üzere belgeleyin.

Sonradan bakım:

Nazogastrik tüpün çıkarılmasının ardından hastalar kanama, enfeksiyon veya yutma güçlüğü gibi herhangi bir komplikasyon açısından izlenmelidir. Hastaların oral alımı yeniden başlatmadan önce güvenli bir şekilde yiyip içebildiklerinden emin olmak önemlidir. Bazı durumlarda, yutma fonksiyonunu değerlendirmek ve uygun diyet değişiklikleri önermek için bir dil ve konuşma terapisti veya diyetisyen hastanın bakımına dahil olabilir.

Özetle, nazogastrik (NG) tüp enteral beslenme, ilaç uygulaması, gastrik dekompresyon ve tanısal örnekleme gibi çeşitli amaçlar için kullanılan değerli bir tıbbi cihazdır. Sağlık çalışanları, komplikasyonları en aza indirirken hasta güvenliği ve konforunu sağlamak için NG tüplerin doğru şekilde yerleştirilmesi, bakımı ve çıkarılması konusunda bilgili olmalıdır.

Facebook Yorumları