Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Muskulus peroneus longus.

Baldır kemiğinin uzun kasıdır. (Bkz; Muskulus) (Bkz; fibularis ) (Bkz; longus)

Kaynak: http://blog.larasch.de/wp-content/uploads/2015/12/p0503fibularis.jpg

Kaynak: Baldır kemiğinin başı,

Bağlanma yeri: Ayakta, parmakların başlangıcına kadar uzanır.

Sİnir: Nervus fibularis superfisiyalis

İşlev: Plantar fleksiyon, ayağın abdüksiyon ve pronasyonunda görevlidir.

Facebook Yorumları