Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Kürek kemiğinin kaldırıcı kasıdır. (Bkz; Musculus) (Bkz; levator ) (Bkz; scapulae)

  • Gövde-omuz kemeri kası, kürek kemiğini kranio-medial yönde üst kürek kemiği açısı üzerinden kaldırır.
  • Levator kürek kemiği, 1.-4. Servikal vertebra ve üst medial kürek kemiği açısında başlar.
  • Innervasyon, dorsal skapular sinir tarafından sağlanır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

  • Levator kürek kası, 1. ve 2. servikal omurların enine süreçlerinden (processus transversi) ve 3. ve 4. servikal vertebranın enine işlemlerinin arka tüberositesinden kaynaklanır.
  • Lifler dik bir şekilde yanal ve kaudal olarak kürek kemiğine (kürek kemiği) düşer, burada medial omuz bıçağı açısında (angulus superior) ve spina skapulanın üzerindeki kemiğin medial kenarında (margo medialis) başlarlar.
  • Aksesuar sinir, kasın yan kenarında bulunur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İnnervasyon

  • Levator skapula kası, brakiyal pleksusun (pars supraclavicularis) bir lif demeti olan dorsal skapula siniri tarafından innerve edilir.
  • Ek olarak, servikal pleksustan 3. ila 5. servikal sinirlerin liflerini alır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İşlevi

Levator skapula kası, diğer kaslarla birlikte kasılıp döndüğünde skapulayı kraniyomedial olarak kaldırır ve alt ucu medial olarak; bu, kaldırılan kolun geri dönmesine neden olur. Omuz bıçağı sabitlendiğinde boyun eğilir ve aynı (ipsilateral) tarafa döner.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları