Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Mukculus iliopsoas.

İliopsoas kası, iç kalça kaslarının bir parçasıdır ve retroperitoneal boşlukta bulunur. Psoas majör kası, iliakus kası ve bazı durumlarda psoas minör kastan oluşur. Kalça-bel kası. (Bkz; Musculus) (Bkz; iliopsoas)

Anatomi

Köken

İliopsoas kasının iki bileşeni farklı kökenlere sahiptir, bu sayede psoas majör kası yüzeysel ve derin bir katmana bölünebilir.

Psoas majör kasının yüzeysel tabakası, on ikinci torasik omurdan, ilk dört lomber omurdan ve ilişkili omurlararası disklerden (Disci intervertebrales) ortaya çıkar. Psoas majörün derin tabakası, birinci ila beşinci bel omurlarının enine işlemlerinden (processus costales) ortaya çıkar. Psoas majör kası, lomber pleksus ile yakın lokal ilişki içindedir.

İliak kası, iliak fossa ve anterior inferior iliak omurga olarak da adlandırılan iliumun iliak fossasına dayanır.

Bağlanma yeri

Musculus psoas major ve musculus iliacus, lateral lacuna musculorum’dan çekilir ve birlikte, uyluk kemiğinin (femur) küçük yuvarlanan tepesi (trokanter daha küçük) üzerine musculus iliopsoas olarak yerleştirilir.

Kalça eklemi bölgesinde bir bursa, yani iliopektineal bursa bulunabilir. Psoas majör kasında bulunan psoas minör kası çok değişkendir ve sıklıkla bir fasya ile değiştirilir.

Psoas majör ve iliakus kaslarının ortak fasyasına iliak fasya denir. İçinde, omurganın apseleri inguinal ligamanın (çökme apsesi) altına inebilir.

İnnervasyon

İliopsoas kası, lomber pleksustan (L1-L4 segmentleri) ve femoral sinirden gelen dallar tarafından innerve edilir.

İşlev

İliopsoas kası kalça ekleminin en güçlü fleksörüdür. Ayrıca kalça eklemini esneterek yapıldığı için gövdeyi sırtüstü pozisyondan düzeltmeye de katılır. Her iki tarafta da felç olursa, artık düzeltmek mümkün değildir. Ayrıca uyluğu dışa doğru döndürebilir.

Facebook Yorumları