Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Buccinator kası, yanakta, maksilla ve mandibula arasında bulunan yüz kaslarından biridir ve esas olarak çiğneme kası olarak işlev görür. (Bkz; Musculus) (Bkz; buccinator)

Anatomi

  • Köken: hem maksilla hem de mandibulanın alveolar çıkıntılarının dış yüzeyi ve pterygomandibular yarığının ön kenarı
  • insersiyon: ağzın modiolusunda birleşir, burada bazı lifler kontralateral kasla iç içe geçmek için kesişir.
  • arteriyel besleme: fasiyal arterden dallar, maksiller arterden bukkal dal
  • innervasyon: fasiyal sinirin bukkal dalı
  • İşlevi: Gıdayı dişlere yönlendirir, yanağı gerer ve ağzı kapatmaya yardımcı olur


Pterygomandibular rafe’nin ön sınırı, ağzın modiolusunda kesişen liflerin kökenini verir. Maksilla ve mandibuladan çıkan lifler, sırasıyla üst ve alt dudağa çaprazlama yapmaz ve girmez.

Buccinator kası, üst üçüncü molar dişin karşısında, yan tarafında parotis kanalı tarafından delinir.

Gelişim

Buccinator kası, 2. faringeal arktan türetildiği ve dolayısıyla fasiyal sinir tarafından innerve edildiği için kategorik olarak bir yüz ifadesi kasıdır. Buna rağmen, birincil işlevi çiğnemeye yardımcı olmaktır.

Facebook Yorumları