Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Adductor magnus kası uyluk adduktor kas grubuna aittir ve uyluğun medial tarafında bulunur. (Bkz; Musculus) (Bkz; adductor ) (Bkz; magnus)

Seyir

Köken


Adduktor magnus kasının orijini, pubik kemiğin alt ramusundan iskial tüberoziteye kadar uzanır. Kasık kemiğinden çıkan kısım addüktör minimus kası olarak da bilinir.

Bağlanım

Addüktör magnus kasının proksimal lifleri linea asperanın medial labiumuna, distal lifleri medial suprakondiler hatta ve medial epikondilin addüktör tüberkülüne tutunur.

Bu iki ataşman arasında, adduktor hiatus olarak da bilinen bir yuva kalır. Vastus medialis kası ve adduktor longus kası ile birlikte adduktor magnus kası, adduktor kanalını (Canalis adductorius) oluşturur. Arteria femoralis ve vena femoralis dorsal olarak geçer, nervus safenus onu önde sınırlayan ve ventral olarak çeken membrana vastoadductoria’yı kırar.

İnnervasyon

Adduktor magnus kası obturator sinirin arka dalı (L2-L4 segmentleri), dorsal kısmı tibial sinir (L4-L5 segmentleri) tarafından innerve edilir.

işlev

Adductor magnus kasının ana işlevi uyluk adduksiyonudur. Linea asperaya giren proksimal kısım dış rotasyonu destekler. Adduktor tüberkül ile angaje olan kısım, uyluk fleksiyon pozisyonunda harici olarak döndürüldüğünde uyluğun iç rotasyonuna neden olur. Kalça ekleminde ekstansiyonu da destekler.

Facebook Yorumları