Tahmini okuma süresi: 3 dakika
 • Aniden ortaya çıkan baş dönmesi, işitme azalması, kulak çınlaması gibi semptomlarla ortaya çıkan iç kulak hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlar 40-60 yaşları arasındadırlar. Hastalığın sebebi henüz kesin olarak bulunamamıştır.
 • İsim, 1861’de semptomları ilk olarak tanımlayan ve bunları iç kulağa (işitme ve denge organıyla) bağlayan Fransız kulak uzmanı Prosper Menière’e (Paris, 1799-1862) dayanıyor.
Kaynak: https://hearingresources.com/wp-content/uploads/2017/10/Menieres-disease.jpg

Epidemiyoloji

Hastalık genellikle 30/60 yaşları arasında yaklaşık 50 / 100.000 insidansla kendini gösterir. Yaşam boyu yaygınlık % 0.5 civarındadır. Erkekler biraz daha sık etkilenir.

Çoğu durumda, hastalık sadece birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen nöbetler şeklinde tek taraflı olarak ortaya çıkar. İki taraflı bir hastalık vakasının ortaya çıkma oranı ise % 12 dir. Her 5. hastada (çoğunlukla 1. derece akraba) pozitif bir aile öyküsü kaydedildi, böylece genetik faktör de önemli olarak kabul edilebilir.

Etiyoloji

Meniere hastalığının etiyolojisi henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Endolenf hidropları tartışılıyor

 • Endolenfatik kanal veya endolenfatik kese bölgesinde endolenfin drenaj tıkanıklığı veya emilim bozukluğu
  • Stria vascularis bölgesinde endolenfın aşırı üretimi
  • Endolenfatik boşluğun hidropslarının, Reissner zarında endo ve perilfatik boşlukları ayıran bir yırtılmaya neden olduğu söylenir. Bu, potasyumun endo- perilfeme geçmesine neden olur ve bu da vestibüler ve koklear saç hücrelerinin depolarizasyonuna neden olur.

Belirtiler

 • Baş dönmesi: vertigo atakları (eğirme hissi) –
 • genellikle bulantı, kusma ve yön kaybı
 • İşitme kaybı: işitme kaybı şeklinde baş dönmesi sırasında dalgalanan, tek taraflı işitme kaybı – başlangıçta 500 ila 1.000 Hz’de frekans kaybı ile düşük frekanslı işitme kaybı vardır, Daha sonra tüm frekanslar etkilenir
 • Kulak çınlaması: hastalıklı tarafta kulak sesleri
 • Geçici, akut atakta, hastalar bir vertigo bildirir ve bunu çeşitli şekillerde tanımlar, örn. Zemin sallanıyormuş gibi hissediyorsunuz ya da çevre dönüyor. Bu nedenle güvensiz hissederler ve genellikle kusmak zorunda kalırlar. Öncelikle düşük frekans aralıklarıyla (düşük veya bas işitme kaybı) ilgili bir işitme kaybı da vardır. Bu semptomlar nadiren her iki kulağı da etkiler. Hasta ayrıca kulak çınlaması ve etkilenen kulakta baskı hissi bildirir.
 • Eşlik eden semptom genellikle hastada Frenzel gözlüklerinin yardımı olmadan da teşhis edilebilen bir nistagmusdur. Nistagmus nedeniyle, hasta bakışlarını sabit bir nesneye sabitleyemez, bu da ayakta durmadaki belirsizliğini artırır.
 • Taşikardi veya terleme gibi vejatatif semptomlar da ortaya çıkabilir.
 • Meniere atakları arasındaki aralıkta hasta vertigodan muzdarip değildir. Bununla birlikte, kulak çınlaması, baskı hissi ve düşük frekanslı işitme kaybı semptomları kronik olabilir ve saldırıdan sonra da devam edebilir.
 • İşitme kaybı ile ilgili olarak, hastalığın seyrinde genellikle bir bozulma vardır: İşitme, nöbetlerden sonra tamamen iyileşir ve tekrarlanırken, daha uzun bir hastalık döneminde işitmenin semptomsuz dönemde bile azalması mümkündür. Kural olarak, kantonal işitme kaybı belirlenir, bu da 40-60 dB civarındadır. Tam sağırlık görülmez.

Teşhis

 • Semptomların kesin bir tanımını içeren kapsamlı bir anamnez ve bir atak günlüğü tutmak, Menière hastalığını teşhis etmek için önemli bir temeldir.
 • Menière hastalığı, en az 20 dakika vertigo ile birlikte en az iki spontan nöbet meydana gelmişse, kulakta basınç hissi olsun veya olmasın tinnitus mevcutsa ve işitme kaybı odyometrik testlerle objektif hale getirilebilirse teşhis edilebilir.
 • Kullanılan teşhis yöntemleri şunları içerir:
  1. Elektrokokleografi: İşitme organının kıl hücrelerinin ve işitme sinirinin işlevselliğinin test edilmesi (hidropslerdeki kümülatif aksiyon potansiyelinin artışı)
  2. Odyometri: tipik işitme eğrisi, SISI testinde pozitif kayıt ve Fowler testi
  3. Gliserol testi
  4. Weber testi: sağlıklı tarafa lateralizasyon
  5. OAE
  6. BERA
  7. Denge testleri (vestibüler teşhis)
  8. Endolenfatik hidropsu tespit etmek için manyetik rezonans görüntüleme
 • Bu kriterlerin yardımıyla, denge sistemindeki diğer rahatsızlık türlerinin çoğu dışlanabilir.

Ayırıcı tanı

 • Vasküler döngü sendromu
 • Perilenf fistül
 • Tumarkin saldırısı
 • Servikal omurgada fıtıklaşmış disk
 • Kulak kanalı enfeksiyonları
Facebook Yorumları