Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“Miyokardiyal” kelimesi Yunanca “myo” (“kas” anlamına gelir) ve “kardia” (“kalp” anlamına gelir) sözcüklerinden gelir. “Fibroz” kelimesi Latince “fibrosus” (“lifli” anlamına gelir) kelimesinden gelir.

Kalp kasında bağ dokunun artması ile dokunun kalınlaşması durumudur. (Bkz; Miyokardiyal ) (Bkz; fibrozis

Miyokardiyal fibroz, fibröz dokunun (fazla kollajenden oluşan) kalpteki normal kas dokusunun yerini aldığı patolojik bir durumdur. Bu süreç kalp kasının sertleşmesine yol açabilir ve kalbin normal işleyişini bozabilir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Miyokardiyal fibroz, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yaralanma veya stres biçimlerine bir yanıt olarak ortaya çıkabilir:

 • İskemik kalp hastalığı (kalbe giden kan akışının azalmasından kaynaklanır)
 • Hipertansif kalp hastalığı (yüksek tansiyon nedeniyle)
 • Kardiyomiyopatiler (kalp kası hastalıkları)
 • yaşlanma
 • Miyokardit gibi inflamatuar durumlar
 • Kalp krizi
 • Kalp yetmezliği
 • Radyasyon tedavisi

Semptomlar ve Komplikasyonlar

Miyokard fibrozunun semptomları, fibrozun derecesine ve kalbin etkilenen kısmına bağlıdır. Bunlar şunları içerebilir:

 • Nefes darlığı
 • Tükenmişlik
 • Göğüs ağrısı
 • düzensiz kalp atışları
 • Kalp yetmezliği
 • Şiddetli olduğunda, miyokardiyal fibroz kalp yetmezliği, aritmiler ve ani kardiyak ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Miyokardiyal fibroz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi farklı soruna yol açabilir:

 • Kalp yetmezliği
 • aritmiler
 • Ani kardiyak ölüm

Teşhis

Miyokardiyal fibrozis tipik olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere non-invaziv görüntüleme testleri kullanılarak teşhis edilir:

 • Ekokardiyografi: kalbin yapılarının görüntülerini üretmek ve işlevini değerlendirmek için ultrason dalgalarını kullanır.
 • Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): geç gadolinyum geliştirme (LGE) adı verilen bir teknik kullanarak fibrozu saptayabilir ve miktarını belirleyebilir.
 • Kardiyak bilgisayarlı tomografi (BT): kalbin yapılarını görselleştirmek için de kullanılabilir.

Tedavi

Miyokardiyal fibroz için spesifik bir tedavi yoktur. Bunun yerine, tedavi altta yatan nedeni yönetmeyi ve daha fazla hasarı önlemeyi amaçlar. Bu şunları içerebilir:

İlaçlar: anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) veya beta blokerler gibi.
Yaşam tarzı değişiklikleri: kalp-sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz, sigarayı bırakma ve stres yönetimi dahil.
Prosedürler veya cerrahi: Bazı durumlarda, kalp pili veya defibrilatör takılması veya hatta kalp nakli gibi prosedürler gerekli olabilir.

Tarih

Terim ilk olarak 19. yüzyılın başlarında tıp literatüründe kullanıldı, ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar durum tam olarak anlaşılamadı. Miyokardiyal fibroz, kalp kasında aşırı kollajen birikiminden kaynaklanır.

Miyokard fibrozunun tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda, skar dokusunu çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Diğer durumlarda, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için ilaçlar kullanılabilir.

Miyokard fibrozunun geçmişi de nispeten kısadır. Durum ilk olarak 19. yüzyılın başlarında tanımlandı, ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar durum tam olarak anlaşılamadı. Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi yeni görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi, doktorların miyokardiyal fibrozisi daha iyi teşhis etmesine ve izlemesine olanak sağlamıştır.

Miyokardiyal fibroz araştırmalarının geleceği, bu durum için yeni tedaviler geliştirmeye odaklanmıştır. Bilim adamları ayrıca, miyokardiyal fibrozun nedenlerini daha iyi anlamak için çalışıyorlar, böylece durumun gelişmesini en baştan önleyebilirler.

Kaynak:

 1. Mewton N, Liu CY, Croisille P, Bluemke D, Lima JA. Assessment of myocardial fibrosis with cardiovascular magnetic resonance. Journal of the American College of Cardiology. 2011;57(8):891-903.
 2. Kong P, Christia P, Frangogiannis NG. The pathogenesis of cardiac fibrosis. Cellular and Molecular Life Sciences. 2014;71(4):549-574
Facebook Yorumları