Tahmini okuma süresi: 2 dakika
  • Sendrom, “sistik kanal tıkanıklığı” ve “Mirizzi hastalığı” olarak da bilinir.
  • Mirizzi sendromunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak kistik kanala yerleşen bir safra taşının neden olduğu düşünülmektedir.
  • Mirizzi sendromunun semptomları, akut kolesistit ve kolanjit gibi diğer durumların semptomlarını taklit edebilir.
  • Mirizzi sendromunun teşhisi genellikle ultrason, CT taraması ve ERCP gibi görüntüleme testlerinin bir kombinasyonu ile yapılır.
  • Mirizzi sendromunun tedavisi tıkanıklığın ciddiyetine bağlıdır.
  • Mirizzi sendromunun prognozu, erken tanı ve tedavi ile genellikle iyidir.

Kolesistit ile ilgili bir sendrom açısından, ortaya çıkan bir terim Mirizzi Sendromu’dur. Mirizzi Sendromu safra taşı hastalığının nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu durumda, safra kesesinin sistik kanalına veya boynuna bir safra taşı takılır, bu da ortak hepatik kanalın sıkışmasına yol açar ve tıkanma sarılığı ve kolesistit ile sonuçlanır. Teşhisi zor olabilir ve safra kesesi ameliyatını zorlaştırabilir.

Mirizzi sendromu, safra kesesinden karaciğere safra taşıyan kanal olan sistik kanalda safra taşı oluştuğunda ortaya çıkan nadir bir durumdur. Safra taşı daha sonra safra kesesinin iltihaplanmasına ve enfeksiyonuna yol açabilen safra akışını engelleyebilir.

Sendrom, adını ilk kez 1948’de tanımlayan İtalyan cerrah Paolo Mirizzi’den almıştır. Mirizzi sendromu, tıkanıklığın ciddiyetine bağlı olarak dört tipte sınıflandırılır.

Mirizzi sendromu, safra taşı olan tüm hastaların yaklaşık %0,1 ila %0,5’inde görülme sıklığı ile nadir görülen bir durumdur. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülme olasılığı yüksektir.

Belirtileri

Mirizzi sendromunun belirtileri tıkanıklığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Bazı yaygın semptomlar şunları içerir:

  • Sarılık: Bu, cildin ve gözlerin sararmasıdır.
  • Sağ üst karın ağrısı: Bu ağrı genellikle yemekten sonra daha kötüdür.
  • Ateş: Bu bir enfeksiyon belirtisidir.
  • Mide bulantısı ve kusma: Bunlar safra kesesi hastalığının yaygın semptomlarıdır.

Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, hemen bir doktora görünmeniz önemlidir. Mirizzi sendromu ciddi bir durum olabilir, ancak genellikle tedavi edilebilir.

Teşhis

Tip I: Safra kesesi ile safra kanalı arasında fistül yoktur.
Tip II: Safra kesesi ile safra kanalı arasında küçük bir fistül vardır.
Tip III: Safra kesesi ile safra kanalı arasında geniş bir fistül vardır.
Tip IV: Safra kesesi nekrotik hale geldi ve safra kanalına rüptüre oldu.

Mirizzi sendromunun tedavisi tıkanıklığın ciddiyetine bağlıdır. Bazı durumlarda, safra taşı ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) adı verilen bir prosedürle çıkarılabilir. Diğer durumlarda, safra kesesini çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

Mirizzi sendromunun prognozu genellikle iyidir. Erken teşhis ve tedavi ile çoğu hasta tamamen iyileşir.

Facebook Yorumları