Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Enine mezokolon, enine kolonun mezenteridir. (Bkz; Mezocolon) (Bkz; transversum )

Anatomi

Enine mezokolon, gastrokolik bağ ile birlikte omental bursanın alt girintisini oluşturur. Enine mezoklonun kökü, oniki parmak bağırsağının retroperitoneal olarak kaybolduğu noktaya kadar hafifçe kaudal başlar ve oradan sola, sol böbreğe doğru ilerler.

Topografi

Enine mezokolon, abdominal ve pelvik boşlukların organlarının bölünmesi için referans yapıdır. Enine mezokolonun üzerinde bulunan epigastriumu (üst karın) hipogastriyumdan (alt karın) ayırır.

Facebook Yorumları