Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Eski Yunanca μέσος (mésos, “orta”) + –enchyme (“hücresel doku”) (< ἔγχυμα (énkhuma, “infüzyon”)).

19. yüzyıl sonu: ortadan içeriye akan anlamında olan.

Embriyonal hayatta mezodermin farklılaşması sonucu ortaya çıkan ilk bağ dokusu hücreleridir. yıldız şeklinde, kuvvetli bölünme ve değişme yeteneğindedirler. Mezenşim hücrelerine erişkin de az miktarda da olsa rastlanır. Bu hücreler olgun bağ dokularında daha çok damarların, özellikle de kılcal damarların çevresinde bulunurlar. bundan dolayıda “perivasküler hücreler” ya da “adventisyal hücreler” olarak da isimlendirilirler. Uygun bir uyarım ve uygun çevre şartlarında, mezenşimden gelişen bir hücreye dönüşmesiyle “metaplazi” ortaya çıkar. örneğin, bazen yara iyileşmesi sırasında bağ doku içerisinde, kemik hücreleri görülür. bundan sorumlu olan hücreler mezenşimal hücrelerdir.

Mezenkim, embriyonik dönemde oluşan pluripotent dolgu ve destek dokusudur. Esasen mezodermden ortaya çıkar.

Arka Plan

“Mezenkim” ve “mezoderm” terimleri birbiriyle uyumlu değildir. Mezenkim belirli bir histolojik doku tipini, mezoderm ise embriyogenez sırasında gelişen bir kök hücre kümesini (kotiledon) ifade eder.

Embriyoloji

Embriyolojide, diğer doku türleri için köken görevi gören intraembriyonik mezenkim ile fetüsün zarfı için destek dokusu görevi gören ekstraembriyonik mezenkim arasında bir ayrım yapılır.

Mezenkim, insan embriyosunda gelişimin 3. haftasından itibaren tespit edilebilir. Embriyonun çeşitli kotiledonlarından, öncelikle mezodermden, ancak daha küçük oranlarda ektoderm ve endodermden de gelişir.

Farklılaştırma

Vücudun çeşitli dokuları mezenşimden meydana gelir:

  • Bağ dokusu
  • Kıkırdak dokusu
  • Kemik
  • Tendonlar
  • Kas dokusu
  • Kan
  • Yağlı doku

Ancak dalak gibi organlar da büyük ölçüde mezenkimden oluşur.

Yapı

Mezenşim, çıkıntılar ve bağlantılar aracılığıyla birbirlerine uzamsal olarak bağlanan yıldız şekilli dallanmış hücrelerden oluşur. Hücreler arasında çok gevşek bir hücreler arası madde vardır. Hızlı büyümenin bir ifadesi olarak mezenkimde birçok mitoz gerçekleşir. Epitelin aksine, mezemchymal hücrelerin hücre polaritesi çok azdır veya hiç yoktur.

Facebook Yorumları