Diabetes Mellitus Tip 2‘ ye karşı ve Adipositas‘ta kullanılan bir ilaçtır. En sık kullanılan oral yolla alınan diabet ilacıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda diabete bağlı kalp rahatsızlıklarını azalttığı görülmüştür.

 • Yapılan deneysel araştırmalarda Metformin’in mitokondriyel Glycerin-3-phosphat-Dehydrogenase’yi engelleyerek karaciğerde yeni glukoz üretimini azalttığı savunulmaktadır. Fakat bu vücutta laktat oluşumuna sebep olur. Bu da ilacın bir yan etkisi olan Laktatazidoz’u açıklar. Tehlikeli laktik asidoz son derece nadirdir.
 • Tabletler genellikle günde bir ila üç kez yemekle birlikte alınır.
 • Metformin uzun sürelerdir Polikistik Over Sendromunda kullanılan bir ilaçtır. Bu, ilacın erkeklik hormonu olan Testosteron‘un baskılanmasını sağlamasından kaynaklanır.
 • İlacın en sık rastlanan yan etkileri; mide bulantısı, ishal, kusma gibi gastrointestinal sıkıntılardır. Bu sıkıntılar ilacın kullanım dozu yavaş yavaş artırılıp, bir sürece yayıldığında azalır.Metformin B12 vitamini seviyelerini düşürebilir.

Metformin film kaplı tabletler şeklinde ticari olarak mevcuttur ve 1960’tan beri piyasada bulunmaktadır. Orijinal Glucophage®’a ek olarak, günümüzde çok sayıda jenerik ilaç mevcuttur. Metformin genellikle diğer çeşitli antidiyabetik ilaçlarla kombine edilir. 1957’den beri tıbbi olarak kullanılmaktadır.

Fenformin ve buformin gibi diğer antidiyabetik biguanidler, daha zayıf tolere edilebilirlik nedeniyle artık ticari olarak mevcut değildir.

Kimyasal

Yapı ve özellikler

Metformin (C4H11N5, Mr = 129,2 g/mol) tıbbi ürünlerde metformin hidroklorür olarak bulunur, suda kolayca çözünebilen beyaz, neredeyse kokusuz ve acı bir tada sahip kristal tozdur. Guanidinden türetilen dimetillenmiş bir biguaniddir.

3-(diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine

Etkileri

Metformin antidiyabetik ve kan şekerini düşürücü özelliklere sahiptir. Bağırsakta glikoz emilimini engeller, karaciğerde glukoneogenezi ve glikojenolizi inhibe eder, insülin direncini azaltır ve dokulara, örneğin kaslara glikoz alımını artırır. Metformin bu nedenle “insülin duyarlılaştırıcı” olarak da adlandırılır.

AMP bağlı protein kinazın etkileştirerek pirüvik asit üretimini engeller. Bu sayede Glukogenez & yağ asidi sentezi azaltılır.

Sülfonilürelerin aksine insülin salgılanmasını uyarmaz ve hipoglisemiyi tetiklemez. Yarılanma ömrü 17 ila 18 saat arasındadır.

Metformin AMPK dolaylı aktivasyon
 • Bir hormon (glukagon) veya hücre stresi (AMP’de ATP artışının azalması) tarafından glukoneogenezin transkripsiyonel kontrolü
 • Hücre stresi için bir sinyal olan AMP (adenozin monofosfat), kasta hücresel glikoz alımını ve yağ asidi oksidasyonunu arttırır ve Yağ Asidi Sentezi ve Glukoneogenez’i inhibe eder
 • Efektörü, transkripsiyon koaktivatörü TORC2’yi (= Düzenlenmiş CREB aktivitesinin Dönüştürücüsü 2) inaktive eden AMP’ye bağımlı kinazdır.
 • Antidiyabetik metformin dolaylı olarak AMPK aktivasyonuna yol açar, saldırı noktası mitokondriyal membrandır.

Metforminin olumlu özellikleri

 • İnsülin tasarrufu
 • Anabolik insülin etkisinden kaçınma (= kilo alımı)
 • Hipoglisemik olaylar çok nadiren meydana gelir (alkol fazlalığından, alkolün kendisi kan şekerini düşürdüğü için) trigliserid düzeylerini düşürür ( -%20)
 • Geç makrovasküler komplikasyonlara karşı önleyicidir.
 • Metformin bu nedenle aşırı kilolu tip 2 diyabet hastaları için ilk tercihtir
 • Dozaj: 500-2000 mg/d

Endikasyonlar

Tip 2 diabetes mellitus tedavisi için, monoterapi olarak veya diğer antidiyabetikler veya insülinler ile kombinasyon halinde. Birçok kılavuza göre, metformin ilk tercih edilen ilaçtır.

Tip 1 diyabette insülin tedavisine ek olarak metformin de kullanılabilir.

Ürün bilgilerine göre dozajlanır. Tabletler genellikle günde bir ila üç kez yemekle birlikte (veya yemekten sonra) bütün olarak alınır. Metformin acı bir tada sahip olduğundan, tabletler yalnızca bölünmesi gerekiyorsa bölünmelidir. Tedaviye kademeli olarak başlanır.

Kontrendikasyonlar

 • Aşırı Duyarlılık
 • Metabolik asidoz
 • Diyabetik koma ve pre-koma
 • Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği
  • Böbrek fonksiyonlarını bozabilecek akut durumlar
 • Şiddetli kalp yetmezliği AGRON
 • Şiddetli enfeksiyonlar
 • Kritik durumdaki hastalar (YBÜ).
 • Ameliyatlar
 • X-ışını incelemeleri için iyot içeren kontrast maddelerin intravasküler uygulaması (bkz. KÜB)
 • Doku hipoksisine neden olabilecek hastalıklar
 • Karaciğer yetmezliği
 • Akut alkol zehirlenmesi, alkolizm
 • Bu kontrendikasyonlar öncelikle laktik asidoz gelişimini önlemeye yöneliktir. Tüm önlemler ilaç bilgi broşüründe bulunabilir.

Etkileşimler

Çok sayıda maddenin kan şekeri üzerinde etkisi vardır. Metformin böbreklerde aktif tübüler sekresyona tabidir ve organik katyon taşıyıcıları OCT1 ve OCT2’nin bir substratıdır. Örneğin simetidin ile ilgili etkileşimler meydana gelebilir.

Olumsuz etkiler

En yaygın olası yan etkiler, özellikle tedavinin başlangıcında

 • metalik tat,
 • Mide bulantısı,
 • kusma,
 • ishal (genellikle geçici)
 • karın ağrısı ve iştahsızlık gibi gastrointestinal rahatsızlıkları içerir.

Geciktirilmiş preparatlar bu açıdan biraz daha iyi tolere edilir. Tedavinin başlangıcında dozun yavaşça arttırılması tolere edilebilirliği artırır

Metformin B12 vitamini seviyelerini düşürebilir ve takviye endike olabilir. Nadiren hipoglisemiye neden olur ve kilo alımına neden olmaz.

En kötü durumda azalan laktat yıkımı nedeniyle ölümcül olabilen ciddi bir yan etki laktik asidozdur. Bununla birlikte, literatüre göre, sadece çok nadiren ve esas olarak risk faktörleri ile ortaya çıkar. Metformin tedavisi ile laktik asidoz gelişimi arasındaki bağlantı tartışmalıdır (örn. Salpeter ve ark., 2006).

 • Hipoksemi (örn. akut kalp yetmezliği, akciğer hastalıkları)
 • Böbrek yetmezliğine bağlı madde birikimi
%d