Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Meralgia paresthetica, dış uylukta karıncalanma, uyuşma ve yanma ağrısını içeren bir durumdur. Dış uyluğa duyu sağlayan lateral femoral kutanöz sinir sıkıştığında veya tuzağa düştüğünde ortaya çıkar.

Bu durum ilk olarak 1878 yılında Bernhardt tarafından tanımlanmış ve daha sonra 1895 yılında Roth tarafından “meralgia paresthetica” olarak adlandırılmıştır. “Meralgia” terimi Yunanca uyluk anlamına gelen “meros” ve ağrı anlamına gelen “algos” kelimelerinden gelirken, “paresthetica” anormal hisleri ifade eder.

Tarihsel olarak, meralgia paresthetica genellikle korse, kemer veya kısıtlayıcı üniformalar gibi siniri sıkıştırabilen ve semptomlara yol açabilen dar kıyafetlerle ilişkilendirilmiştir. Ancak modern zamanlarda obezite, hamilelik, dar giysiler, yaralanma, diyabet veya anatomik anormallikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Meralji parestetika altında, nervus kutaneus femoris lateralis’in inguinal ligament altında sıkışması sonucu oluşan şikayete denir. Kompresyon sendromlarına aittir. (Bkz; Meralgia) (Bkz; paraesthetica)

Nedenleri

Meralgia paraesthetica’nın nedenleri, özellikle kasık ligamenti altında sinir seyrinde sıkışan veya gerilme kuvvetleridir. Çoğu durumda şikayetler lateral femoral kutanöz sinirin dış oblik kasın liflerinden ve iç oblik kasın içinden geçerken sıkışarak sinirin neredeyse doksan derece bükülmesine neden olur. Diğer bir olası neden, tıbbi müdahalelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sinir lezyonlarıdır (örn. İliak krestin delinmesi).

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Risk faktörleri

 • Meralgia paraesthetica geliştirmek için olası risk faktörleri şunlardır:
  • Obezite
  • Şeker hastalığı
  • gebelik
  • Dar kıyafetler (kot pantolon, kemer) giymek
  • Kalça ekleminde belirgin bir uzama ile ağırlıklı olarak ayakta durma aktivitesi
  • Uyluk, mide ve kalça bölgesinde kuvvet antrenmanı
  • Uzun, zorla yürüyüş veya yürüyüş

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Klinik

belirtiler

 • Hastalık, kalça eklemi büküldüğünde düzelen uyluğun dış tarafında parestezi ve yanma ağrısı ile karakterizedir. Zamanla hipaljezi ve hipestezi de ortaya çıkabilir. Hastaların yüzde on ila yirmisinde hastalık her iki tarafta da kendini gösterir.
 • Hastalık, hasta için çok rahatsız edici olabilir. Bazen cilt o kadar hassas hale gelir ki, kıyafet giymek bile zorlaşır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Teşhis

 • Temel, başlangıçta ayrıntılı bir anamnez ve uyluğun dışında duyusal bir bozukluğu ortaya çıkaran kapsamlı bir nörolojik muayenedir. Ek olarak, sinirin inguinal ligamandan geçtiği anterior superior iliak omurganın medialinde iki transvers parmağı bastırma sonrası sıklıkla bir hassasiyet vardır.
 • Tersine çevrilmiş Lasègue işaretinin kontrol edilmesi genellikle lateral kutanöz femoral sinirin besleme bölgesinde ağrının tetiklenmesine yol açar.
 • Ek olarak, hastalıklı tarafta başarısız kortikal potansiyelin veya uzun süreli bir gecikmenin belirlenebileceği bir SEP (somatosensory evoked potential) türetilmelidir. Sinir iletim hızını belirlemeye çalışmak için elektronurografi kullanılabilir, ancak bu son derece zordur.
 • Ek olarak, bir MRI mevcut anatomik değişiklikler hakkında bilgi sağlayabilir.
 • Kasık bağına lokal anestezik infiltrasyonu semptomları iyileştirirse, bu aynı zamanda meralji parestetikaya işaret eder.

Ayırıcı tanı

Ayırıcı tanıda, L2 ve L3 sinir kökleri bölgesinde bir radiküler sendrom ve koksartroz düşünülmelidir. Yerel süreçlerden (örn. Tümör) kaynaklanan hasar da hariç tutulmalıdır. Ayırıcı tanıda yeni başlayan bir asimetrik diyabetik polinöropati düşünülmelidir.

Tedavi

 • Meralgia paraesthetica için tedavinin temeli, risk faktörlerinin azaltılmasıdır (kilonun normalleşmesi, ek giysi giyilmesi vb.) Bu semptomları hafifletmezse, özel ağrı tedavisi olarak bir glukokortikoid infiltrasyonu veya lokal anestezik ile sinir blokları gerçekleştirilebilir. NSAID’lerle genel ağrı tedavisi de bir seçenektir.
 • Tedaviye dirençli vakalarda cerrahi nöroliz veya etkilenen sinirin dekompresyonu da mümkündür.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Prognoz

Semptomların tedavi edilmesi, on hastadan dokuzunda semptomlarda iyileşmeye yol açar. Her dört hastada bir spontan remisyon görülür.

Facebook Yorumları