Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Mepolizumab, 2015 yılında ABD ve AB’de ve 2016 yılında enjeksiyon için bir çözüm (Nucala®) şeklinde onaylanmıştır.

 • Mepolizumab, interlökin-5’e bağlanan monoklonal antikorlar grubundan bir anti-inflamatuar ve anti-astmatik ajandır.
 • IL-5, eozinofillerin gelişimi, aktivasyonu, farklılaşması ve hayatta kalmasında önemli rol oynayan bir sitokindir.
 • Antikor, kandaki eozinofilleri azaltır.
 • Mepolizumab, eozinofilik astımı, nazal polipli kronik rinosinüziti ve polianjiitli eozinofilik granülomatozu tedavi etmek için kullanılır.
 • Enjeksiyon çözeltisi deri altına enjekte edilir.
 • En yaygın olası yan etkiler baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, sırt ağrısı ve yorgunluğu içerir.

Kimyasal

Yapı ve özellikler

Mepolizumab, biyoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilen, moleküler kütlesi 149 kDa olan hümanize bir IgG1κ monoklonal antikordur.

Etkileri

 • Mepolizumab, anti-inflamatuar ve anti-astmatik özelliklere sahiptir.
 • Yüksek afinite ve özgüllük ile interlökin-5’e (IL-5) bağlanır.
  • IL-5, eozinofillerin gelişimi, aktivasyonu, farklılaşması, tetiklenmesi ve hayatta kalmasında önemli bir rol oynayan bir protein ve sitokindir.
 • Mepolizumab, kandaki eozinofil sayısını azaltır ve alevlenmelerin sıklığını azaltır.
 • Antikorun yarı ömrü 16 ila 22 gün arasındadır.

Endikasyonlar

 • Eozinofilik astım
 • Nazal polipli kronik rinosinüzit
 • Polianjiit ile birlikte eozinofilik granülomatozis

Uzman bilgisine göre dozajlanır. İlaç deri altına enjekte edilir.

Kontrendikasyonlar

 • Aşırı duyarlılık

Önlemlerin tamamı ürün bilgi sayfasında bulunabilir.

Etkileşimler

İlaç etkileşimleri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Istenmeyen etkiler

En yaygın olası yan etkiler baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi reaksiyonları ve sırt ağrısını içerir.

Facebook Yorumları