Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Köken 1: Latincedeki mēns (akıl)’ten türeyen mentālis (“akla ait, akılsal, zihinsel), Fransızcada mental diye ifade edilmiştir. Anlamları:

  1.  Akla ait olan, zihinsel,
  2. Deli, çılgın,
  3. Keyifli, eğlenceli,

Köken 2:  Latincedeki mentum (çene)’dan türemiştir. Anlamları:

  • Alt çenenin orta kısmına ait, çeneye ait.
  • Çene veya dudak gibi yapıları ifade eder.

Mentalis: Çeneye ait anlamına gelir.

SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mas./Fem.NötrMas./Fem.Nötr
nominatifmentālismentālementālēsmentālia
genitifmentālismentālium
datifmentālīmentālibus
akusatifmentālemmentālementālēsmentālia
ablatifmentālīmentālibus
vokatifmentālismentālementālēsmentālia
Kaynak: https://static01.nyt.com/images/2010/01/10/magazine/10psyche-span/articleLarge.jpg
Facebook Yorumları