Kategoriler
Jinekoloji

Meme

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: breast, weibliche Brust.

Me-me, emme veya emilen şey anlamındadır. Latincedeki mamma kelimesi de aynı şekilde çocuk dilinden türemiştir.

Kaynak: https://www.mskcc.org/sites/default/files/styles/large/public/node/128194/3×2/publicaffairs_breastanatomyv5_1.jpeg
2.Klinikte kullanılan teşhiş yöntemleri
  • Ultrason veya Mr ile biyopsi yapılması, alınan örnek histolojik, immünohistokimyasal ( ER, PgR, E-Cadherin, HER2, ki67, p53) incelenir. Eğer patolojik bir bulguya rastlanılırsa Neoadjuvan  veya preoperatif kemoterapi uygulanır.
  • Sentinel lenf düğümleri için ise ameliyat esnasında alınan donuk kesitlerin kenarları incelenilir, eğer tümöre rastlanılırsa tüm aksiller lenf düğümleri vücuttan alınır. Sentinel lenf düğümlerinden alınan örnek paraffine yatıralar da incelenir.
Facebook Yorumları