Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: spinal cord, spinal marrow, spinal medulla, Rückenmark.

Kelime anlamı; Omurganın özüdür. Omuriliği ifade eder. (bkz: medulla) (bkz: spinalis)

Kaynak: http://www.sci-recovery.org/images/vertebraeandspinalcord.jp

Bileşenleri:

1)Substansiya grizea

2)Substansiya alba

Zarlar:

 1. Dura mater spinalis (Sin: Dura mater of spinal cord, Harte Rückenmarkhaut): Omuriliği saran en dıştaki sert zardır. (Bkz; Dura) (Bkz; mater)
 2. Araknoidea mater spinalis (Sin: Arachnoid mater of spinal cord, Arachnoidea, Spinngewebshaut des Rückenmarks): Omuriliği saran ortadaki sert zardır. (Bkz; Araknoidea) (Bkz; mater)
 3. Subaraknoidal boşluk
Kaynak: http://www.spinalcordinjuryzone.com/wp-content/media/spinal_cord_cut-away.jpg

Anatomi

 • Omurga, omurga veya omurga kanalı, Canalis vertebralis ile birlikte, derileri ve damarları ile omurilik için koruyucu bir alan oluşturur.
 • Foramen magnumdan sakral kanalın kaudal ucu olan hiatus sacralise kadar uzanır.
 • Omurilik yaklaşık 50 cm uzunluğunda ve 2 cm çapındadır. Yetişkinlerde, yaklaşık olarak bel omur gövdesi seviyesinde sona erer.
 • Kaudal olarak, kök lifleri omurilik kanalı olan intervertebral foraminadan çıkışlarına bir kauda ekinası olarak ilerler.

Spinal kanal

 • Omur gövdelerinin sırt yüzeylerinden ve omurlararası disklerden ve ayrıca vertebral arklardan oluşur.
 • Processus transversi vertebrae önünde bulunan ve içinden omurilik sinirlerinin, Nn. spinales’nin geçtiği intervertebral foramina dışında, omurganın ligamentleri tarafından kapatılır.
 • Kanal boyun ve bel bölgesinde geniştir ve lümen içinde üçgen kesite sahiptir. Torasik bölgede ise dar ve kraniyal enine kesitte yuvarlak ve kaudal yönde enine ovaldir; sakrum seviyesinde hilal şeklindedir.

Omurilik topografyası

 • Dura mater, foramen magnumda 2 tabakaya bölünür; ince dış tabaka vertebral kanalın periosteumunu oluşturur, daha kalın iç tabaka ise dış likör boşluğunu ve omuriliği içerir.
 • Duranın iki yaprağı arasında yağlı doku ile dolu epidural boşluk, Spatium epidurale ve klinikte Peridural boşluk olarak da adlandırılan birçok büyük damar (pleksus vertebralis internus) bulunur (2 dural yaprak arasındaki konumu nedeniyle, kesinlikle interdural boşluk olarak adlandırılmalıdır).
 • Subaraknoid boşluk, araknoid mater spinalis ile pia mater spinalis arasında bulunur.

Dura cepler

 • Büyük subaraknoid lomber sarnıç, omurga kanalının ucunun büyüyerek omuriliğin göreceli kısalması nedeniyle omurga kanalının serbest kalan kısmını doldurur, yani, L1-L2 vertebral segment seviyesindeki medüller koniye kaudal ve omurga Sakrum seviyesinde durasackler (S2 – S3) arasında.
 • Orada dural kese, birinci koksiks omuruna bağlı olan filum terminale durae matrisine doğru incelir.
 • Segmental çuval şeklindeki çıkıntılar, recessus durae matris spinalis, dural keseden foramina intervertebraliye uzanır. Ön ve arka köklerin yanı sıra spinal ganglionu sararlar ve bağ dokusu sinir kılıfı, epi- ve perinöryuma birleşirler. Bu dura cepleri ayrıca dura çuvalını ön düzlemde tutturur.
 • Ek olarak, omurilik kanalının dural kesesi ve periosteumunu birbirine bağlayan epidural bağ dokusu ile bağlanır. Omurilik, ön ve arka köklerin ortasında yer alan pia’nın oluşturduğu, lig. denticulata, dural kese içinde serbestçe asılıdır

Omurilik kesitleri

 • Giderek artan duyu yolları liflerin çevresini artırdıkça ve inen motor lifler omurilikte uçtukça, beyaz cevherin hacmi kaudalden kraniyale sürekli olarak artar.
 • Gri maddenin kelebek şeklinin şekli de beslenecek kaslara bağlı olarak omuriliğin farklı seviyelerinde değişir: C4 ve Th2 segment yükseklikleri ile L3 ve S3 arasında intumescentia cervicalis veya lomber (intumescentia = şişme) görebilirsiniz. Ekstremiteleri beslemek için liflerin ve nöronların kütlesini yansıtır.
 • Ascensus medullae spinalis’in bir sonucu olarak, intumescentiae, onlardan kaynaklanan spinal sinirlerin spinal kanalı terk ettiği intervertebral foraminadan daha kraniyaldir.
Facebook Yorumları