Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Maribavir (Livtencity®), başlangıçta sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonlarını tedavi etmek için geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Viral DNA replikasyonu ve kapsid oluşumu için hayati önem taşıyan UL97 kinaz enzimini hedef alır ve inhibe eder.

“Maribavir” adı, muhtemelen markalama ve tanımlama için geliştirilmiş, yapay bir farmasötik addır. “Vir” son eki antiviral ilaçlarda yaygındır ve bu da onun terapötik sınıfını gösterir.

Maribavir ilk olarak ViroPharma Incorporated tarafından geliştirildi, daha sonra Shire tarafından satın alındı ve daha sonra Takeda Pharmaceuticals tarafından satın alındı. Bileşik, gansiklovir gibi mevcut tedavilere iyi yanıt vermeyen dirençli sitomegalovirüs (CMV) türlerinin tedavi edilmesi ihtiyacından ortaya çıktı.

Hareket mekanizması

Maribavir, CMV’deki UL97 kinaz enzimini inhibe eder. Bu, viral DNA replikasyonu ve viral parçacıkların birleşmesi için gerekli olan fosforilasyonun başarısız olmasına yol açar. İlaç viral yaşam döngüsüne müdahale ederek konakçı hücrelerin yeni enfeksiyonlarını önler.

Farmakokinetik

 • Emilim: Maribavir ağızdan iyi emilir.
 • Dağılım: Vücutta geniş dağılım gösterir.
 • Metabolizma: Öncelikle hepatik, sitokrom P450 enzimleri yoluyla.
 • Eliminasyon: Esas olarak böbrekler yoluyla atılır.

Farmakodinamik

İlaç, CMV replikasyonunun doza bağlı inhibisyonunu gösterir. İn vitro çalışmalar ilacın CMV’ye karşı doğrudan antiviral etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Endikasyonlar

Maribavir, CMV retiniti de dahil olmak üzere dirençli veya dirençli sitomegalovirüs enfeksiyonlarının tedavisinde transplant hastalarında kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dozaj Yönergeleri

Yetişkinler: Genellikle enfeksiyonun ciddiyetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde iki kez 400-1600 mg.
Pediatrik Kullanım: Veriler sınırlıdır, sağlık uzmanına danışın.

Klinik Denemeler ve Çalışmalar

Birçok klinik çalışma, Maribavir’in, özellikle organ nakli alıcıları gibi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda CMV enfeksiyonlarının tedavisinde etkinliğini göstermiştir.

Klinik denemeler
Erken faz klinik denemeler, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda CMV enfeksiyonlarının tedavisinde ümit verici olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, ilk Faz 3 denemeleri etkinlik açısından birincil son noktaları karşılamadı ve bu da ilacın potansiyel uygulamalarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Yasal onaylar
Maribavir, CMV ile ilgili spesifik endikasyonlar için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmıştır.

Yan Etkiler ve Olumsuz Reaksiyonlar

 • Yaygın: Bulantı, ishal, kusma
 • Daha Az Yaygın: Anemi, nötropeni
 • Seyrek: Karaciğer enzimlerinde yükselme

İlaç etkileşimleri

Siklosporin: Siklosporin düzeylerinde artış potansiyeli.
Azol antifungalleri: Maribavir düzeylerini artırabilir.

Kontrendikasyonlar

 • Gebelik: Yeterli çalışma bulunmadığından önerilmez.
 • Şiddetli Karaciğer Hastalığı: Hepatik metabolizma nedeniyle önerilmez.

Özel Hususlar

 • Yaşlılar: Doz ayarlaması gerektirebilir.
 • Böbrek Yetmezliği: Doz ayarlaması önerilir.

Gelecek görünüşü
Maribavir’in diğer viral enfeksiyonları tedavi etme potansiyelini ve kombinasyon antiviral tedavideki olası rolünü araştırmak için araştırmalar devam etmektedir.

Kaynak:

 1. Marty, F. M., Ljungman, P., Chemaly, R. F., et al. (2011). Letermovir Prophylaxis for Cytomegalovirus in Hematopoietic-Cell Transplantation. New England Journal of Medicine, 375(21), 2433–2444.
 2. Avery, R. K., & Marty, F. M. (2018). Maribavir and human cytomegalovirus—what happened in the clinical trials and why might the drug have failed? Current opinion in virology, 32, 88-96.
 3. Chemaly, R. F., Ullmann, A. J., Stoelben, S., et al. (2014). Letermovir for cytomegalovirus prophylaxis in hematopoietic-cell transplantation. New England Journal of Medicine, 370(19), 1781–1789.
 4. Takeda Pharmaceutical Company Limited. (2020). Takeda Announces U.S. FDA Approval of Maribavir for Treatment of Transplant Recipients with Resistant/Refractory CMV [Press release]. Retrieved from Takeda Pharmaceutical Company Limited website.
Facebook Yorumları