Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki mand(ere) +‎ -bula kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Alt çeneyi ifade eder.

HalTekilÇoğul
nominatifmandibulamandibulae
genitifmandibulaemandibulārum
datifmandibulaemandibulīs
akusatifmandibulammandibulās
ablatifmandibulāmandibulīs
vokatifmandibulamandibulae

Mandibula viscerocranium’un en büyük kemiğidir ve U şeklinde bir gövde (corpus mandibulae) ile yanlara doğru yükselen iki daldan (rami mandibulae) oluşur. Os temporale‘ye temporomandibular eklem (Art. temporomandibularis) ile bağlanır, böylece çiğneme kasları için bağlantı görevi görür ve alt diş sırasını destekler.

AnatomiCorpus mandibulae
– Facies externa: Protuberantia mentalis ile çift tubercles mentalia (çene tüberkülleri).
– Facies interna: Spina mentalis superior ve inferior, Fossa digastrica, Fovea sublingualis, Fovea submandibularis

Ramus mandibulae
– Facies externa: Processus coronoideus, Caput mandibulae ile Processus condylaris, Fovea pterygoidea
– Facies interna: Foramen mandibulae, Linea mylohyoidea, Lingula mandibulae
Eklem tutulumu ve bağlarTemporomandibular eklem (Art. temporomandibularis)
Ligamentum laterale: arcus zygomaticus’tan collum mandibulae’ye kadar.
Ligamentum stylomandibulare: styloid process’ten angulus mandibulae’ye kadar.
Ligamentum sphenomandibulare: spina angularis’ten lingula mandibulae’ye kadar.
Facebook Yorumları