Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: carcinoma of the breast, mammary carcinoma, mammakarzinom.

ICD10 Kodu: C50

Meme kanseridir. (Bkz; Mamma)  (Bkz; karsinom)

Kaynak: http://www.newhealthguide.org/images/10442112/image003.jpg
 • Meme kanserini önceden teşhis edebilmek için özel röntgen muayenesi olan mamografi uygulanır.
 • Röntgen muayenesi dışında termografi kullanılarak şişkinliklerdeki sıcaklık belirlenir. Eğer çevresindeki dokudan daha sıcaksa bu hücre faaliyetleri aktif olan bir şişkinliğe işaret olabilir.

Sınıflandırma

Bir tümörün sınıflandırılması, bir doku örneğinin veya cerrahi örneğin ve çıkarılan lenf düğümlerinin patolojik incelemesine dayanan tam tanımıdır.

Histolojik sınıflandırma
Hormon reseptörü ve HER2 durumu
Moleküler tümör sınıflandırması
 • DNA mikrodizileri kullanılarak tümör dokusundan elde edilebilen gen ekspresyon profiline dayanarak, beş farklı meme kanseri grubu ayırt edilebilir:
 • Düşük veya daha yüksek agresifliğe sahip hormon reseptörü pozitif tümörler (lümen-A ve Luminal-B olarak adlandırılır, lümen = süt kanallarının boşluğu) , HER2-pozitif tümörler (erbB2 fenotipi) ve hormon reseptörü ve bazal hücre özellikleri olan veya olmayan HER2-negatif karsinomlar (bazal benzeri ve normal benzeri fenotipler). Halen deneysel olan moleküler tümör sınıflandırması, prognoz ve gelecekte adjuvan hormon ve kemoterapinin olası etkilerinin daha iyi bir tahminini sağlayabilir.
 1. Luminal A: en yaygın, daha az agresif -> anti-hormon tedavisi
 2. Luminal B Her2 neg: daha agresif -> anti-hormon tedavisi +/- kemoterapi
 3. Luminal B Her2 poz: daha agresif -> kemoterapi + anti-Her2 + anti-hormon tedavisi
 4. Bazal benzeri: hormon yok. (Östrojen, progesteron, Her2 -> tripelneg.) -> sadece kemoterapi mümkündür
Kaynak: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs41572-019-0111-2/MediaObjects/41572_2019_111_Fig1_HTML.png
Kaynak: https://www.researchgate.net/profile/Matthew_Ung2/publication/269177869/figure/fig2/AS:272572898082869@1441997851595/E2F4-scores-in-different-molecular-subtypes-of-breast-cancer-A-The-survival-curves-of.png

Metastazlaşma

 • Meme kanserleri lenfojen ve hematojen metastazlara neden olur.
 • Metastaz olasılığı, tümörün hacmi ile artar.
 • Dışarıda ve meme bölgesinde bulunan karsinomlar tercihen aksiller lenf nodlarına metastaz yapar.
 • İç kadranlarda bulunan meme karsinomları, iç torasik arter boyunca lenf nodu istasyonlarına daha sık metastaz yapar.
 • Prensip olarak, herhangi bir organ hematojen yayılmadan dolayı metastazdan etkilenebilir. Kemik metastazları en sık görülür, bunu karaciğer ve akciğer metastazları takip eder. Beyin metastazları daha az görülür.
 • Retina metastazı

Tedavi

Terapötik yaklaşım öncelikle tümör evrelemesi ve derecelendirilmesinden temellenir, böylece tümör genomiklerinin sonuçları giderek daha fazla dahil edilir.

1) Cerrahi tedavi

Meme kanseri, bulgulara bağlı olarak, etkilenen memenin bakımı veya amputasyonu veya ablasyonuyla cerrahi olarak tedavi edilir. Genellikle bölgesel lenf düğümlerinin (aksiller lenf nodu diseksiyonu) çıkarılması eşlik eder. Cerrahi teknikler:

Çeyrek rezeksiyon (Veronesi’ye göre)Tis, T1 veya <2.5-3 cm çapında tümörler için
2 cm güvenlik mesafeli tümör çıkarma
Sentinel lenf nodunun çıkarılması
Sınırlı radikal mastektomi3 cm’lik tümörler, meme ucunun tahliyesi, çok merkezli tümörler veya cilt infiltrasyonları için

Bulgulara bağlı olarak operasyondan sonra polikemoterapi, hormon tedavisi ve radyasyon uygulanmaktadır.

BulguTedavi
LD-negatif Ve hormon reseptörü negatifPolikemoterapi
LD-negatif ve hormon reseptörü pozitifHormon tedavisi
LD-positif ve hormon reseptörü pozitifPolikemoterapi ve Hormon tedavisi (sadece orta riskli meme kanserlerinde, sadece hormon tedavisi uygulanır)
LK-positif ve Hormon reseptörü negatifPolikemoterapi
Metastatik veya palyatifAmeliyatsız polikemoterapi (hormona bağımlı tümörler için endokrin tedavisi)
Facebook Yorumları