Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Mal ön eki, Latince malus kelimesinden gelen “kötü” anlamına gelir. Uygulama ise Modern Latince practicare, “uygulamak” kelimesinden gelmektedir. Eğer bir doktor tıbbı birine zarar verecek kadar kötü uygularsa, bu malpraktistir.

Tıbbi Uygulama Hataları: Gerçekleri Anlamak ve Hasta Güvenliğini Korumak

Tıbbi uygulama hataları, sağlık sektöründe önemli bir endişe kaynağıdır. Doktor veya hemşire gibi bir sağlık çalışanının bakım standardından sapması ve bir hastaya zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Bu makale, yaygınlığı, yaygın türleri ve hastaların kendilerini korumak için atabilecekleri adımlar da dahil olmak üzere tıbbi uygulama hatalarını çevreleyen gerçekleri inceleyecektir. Ayrıca sağlık çalışanlarının ve kurumlarının malpraktisi önlemedeki ve hasta güvenliğini teşvik etmedeki rolünü de tartışacağız.

Tıbbi Uygulama Hatalarının Yaygınlığı

Tıbbi uygulama hataları her yıl binlerce hastayı etkileyen yaygın bir sorundur. Journal of Patient Safety’de yayınlanan bir araştırmaya göre, tıbbi hataların Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 210.000 ila 440.000 arasında ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir ve bu da tıbbi hataları üçüncü önde gelen ölüm nedeni haline getirmektedir. Çok daha fazla sayıda hasta tıbbi hatalar nedeniyle ölümcül olmayan yaralanmalar veya komplikasyonlar yaşamakta, bu da hem hastalar hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için önemli fiziksel, duygusal ve mali sonuçlara yol açmaktadır.

Yaygın Tıbbi Malpraktis Türleri

Yanlış teşhis veya gecikmiş teşhis: Bir sağlık çalışanı bir durumu doğru teşhis edemeyerek uygunsuz veya gecikmiş tedaviye yol açabilir. Bu durum semptomların kötüleşmesine, komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilir.

 1. İlaç hataları: İlaçların reçetelenmesi veya uygulanmasındaki hatalar hastalara ciddi zarar verebilir. Bu hatalar arasında yanlış dozajlar, ilaç etkileşimleri veya tamamen yanlış ilacın verilmesi yer alabilir.
 2. Cerrahi hatalar: Ameliyat sırasında yanlış vücut parçasını ameliyat etmek veya cerrahi bir aleti hastanın içinde bırakmak gibi hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir.
 3. Anestezi hataları: Anestezi uygulamasındaki hatalar ciddi komplikasyonlara veya ölüme neden olabilir. Bunlar arasında yanlış anestezi ilacının kullanılması, yanlış dozaj uygulanması veya ameliyat sırasında hastanın yaşamsal belirtilerinin izlenmemesi sayılabilir.
 4. Doğum yaralanmaları: Doğum sırasındaki tıbbi hatalar hem anne hem de çocuk için sinir hasarı, beyin hasarı ve hatta ölüm gibi yaralanmalara yol açabilir.

Hasta Güvenliğinin Korunması

Hastalar kendilerini tıbbi uygulama hatalarından korumak için çeşitli adımlar atabilirler:

 • Bilgi sahibi olun: Tıbbi durumunuzu ve mevcut tedavileri araştırın. Bu, sağlık hizmeti seçeneklerinizi daha iyi anlamanıza ve randevular sırasında ilgili soruları sormanıza yardımcı olacaktır.
 • Nitelikli bir sağlık uzmanı seçin: Kurul sertifikaları ve olumlu hasta değerlendirmeleri olan sağlayıcıları arayın. Arkadaşlarınızdan, ailenizden veya birinci basamak doktorunuzdan da tavsiye isteyebilirsiniz.
 • Sağlık ekibinizle açık bir şekilde iletişim kurun: Sağlık hizmeti sağlayıcılarınıza tıbbi geçmişiniz, semptomlarınız ve endişeleriniz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verin. Teşhisinizi, tedavi planınızı ve potansiyel riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmak için sorular sorun.
 • İkinci bir görüş alın: Bir teşhis veya tedavi önerisi hakkında emin değilseniz, başka bir sağlık uzmanından ikinci bir görüş almayı düşünün.
 • Kayıt tutun: Tıbbi geçmişiniz, randevularınız, tedavileriniz ve test sonuçlarınızla ilgili belgeleri muhafaza edin. Bu, düzenli kalmanıza yardımcı olacak ve sağlık uzmanlarıyla bakımınızı tartışırken doğru bilgilere sahip olmanızı sağlayacaktır.

Sağlık Çalışanlarının ve Kurumların Rolü

Sağlık çalışanları ve kurumları, tıbbi uygulama hatalarının önlenmesi ve hasta güvenliğinin teşvik edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Onlar şunları yapmalıdır

 • Kanıta dayalı kılavuzlara ve uzmanlık alanlarına yönelik bakım standartlarına uymalıdırlar.
 • En iyi uygulamalar konusunda güncel kalmak için sürekli eğitim ve öğretime katılmalıdırlar.
 • Sağlık ekipleri içinde açık iletişim ve ekip çalışması kültürünü teşvik etmelidir.
 • Etkili güvenlik protokolleri ve kalite iyileştirme girişimleri uygulamak.
 • Hastaları sağlık hizmetlerinde aktif bir rol almaya ve ortak karar verme sürecine katılmaya teşvik edin.

Sonuç

Tıbbi uygulama hatası, sayısız hasta ve ailesinin hayatını etkileyen ciddi bir konudur. Malpraktisi çevreleyen gerçekleri anlayarak, hastalar kendilerini korumak ve güvenliklerini savunmak için adımlar atabilirler. Sağlık çalışanları ve kurumları da hasta güvenliğine öncelik vermeli ve tıbbi hataları önlemek ve bakım kalitesini artırmak için birlikte çalışmalıdır.

Facebook Yorumları