Mallory-Weiss Sendromu, adını ilk kez tanımlayan Amerikalı patolog George Kenneth Mallory ve Macar doktor Soma Weiss’ten alan bir gastrointestinal rahatsızlıktır. Bu sendrom mide ve yemek borusundaki mukoza ve submukoza tabakalarının yırtılmasını içerir.

Etiyoloji ve Patofizyoloji

Mallory-Weiss Sendromunun başlıca nedeni, gastroözofageal bileşkedeki mukozal ve submukozal tabakaların aşınması ve yıpranmasıdır. Bu yırtılma genellikle aşağıdaki nedenlerle hızlandırılır:

Şiddetli Kusma: Genellikle alkolizm öyküsü olan kişilerde görülür. Yoğun ve tekrarlayan kusma atakları mide ve yemek borusunda basıncın artmasına ve yırtılmalara neden olabilir.
Diğer Nedenler: Zorla öksürmek, hıçkırmak veya doğum da karın içi basıncın artmasına yol açarak Mallory-Weiss gözyaşlarının gelişmesine katkıda bulunabilir.

Belirtiler

Mallory-Weiss Sendromunun temel klinik semptomları şunları içerir:

  • Kanama Kusma: Yırtık alan kanayabilir ve hematemeze (kan kusması) yol açabilir.
  • Mide Ağrısı: Genellikle göğsün alt kısmında veya üst karın bölgesinde keskin veya yırtıcı bir ağrı.
  • Kanlı Dışkı: Kanama önemliyse, melena olarak bilinen dışkıda kan varlığı.
  • Gastrointestinal Kanama: Ciddi vakalarda bu, acil tıbbi müdahale gerektiren önemli miktarda kan kaybına neden olabilir.

Yaygınlık

Herhangi bir bireyde ortaya çıkabilmesine rağmen Mallory-Weiss Sendromu en sık aşağıdakilerle ilişkilidir:

Alkolizm: Kronik alkol kötüye kullanımı, tekrarlanan yoğun kusma ataklarının sendroma yol açabileceği yaygın bir risk faktörüdür.
Gastrointestinal Bozukluklar: Bireyleri kusmaya veya öğürmeye yatkın hale getiren koşullar riski artırabilir.

Teşhis ve tedavi

Teşhis tipik olarak yırtığın doğrudan görüntülenmesini sağlayan endoskopiyi içerir. Tedavi genellikle destekleyicidir ve semptomların ve altta yatan nedenlerin yönetilmesine odaklanır. Önemli kanama vakalarında kanamayı kontrol altına almak için terapötik endoskopi kullanılabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve alkolizm gibi altta yatan sorunların ele alınması da uzun vadeli yönetimin önemli bileşenleridir.

%d