Ticari isimler: Molaxole

Polietilen Glikol 3350 olarak da bilinen Macrogol 3350, kronik kabızlığı tedavi etmek için ve bazen de kolonoskopi gibi cerrahi veya teşhis prosedürlerinden önce bağırsak hazırlığı için kullanılan, yaygın olarak reçete edilen bir ozmotik müshildir. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen Macrogol 3350’nin farmakolojik özellikleri genel halk tarafından yaygın olarak anlaşılmamaktadır. Bu makale Macrogol 3350’nin etki mekanizmalarını, farmakolojik kinetiğini ve dinamiklerini açıklamayı amaçlamaktadır.

“Makrogol” terimi, daha karmaşık kimyasal adı olan “makromoleküler polietilen glikol”dan türetilmiştir. ‘3350’ sayısı, bu özel Polietilen Glikol (PEG) sınıfının ortalama moleküler ağırlığını ifade eder ve onu diğer türlerden ayırır.

Farmakolojik Kinetik

Emilim
Macrogol 3350, gastrointestinal kanalda minimum düzeyde emilir, bu da sistemik biyoyararlanımını son derece düşük hale getirir.

Dağıtım
Emilemeyen bir madde olduğundan gastrointestinal sistemle sınırlı kalır ve etkilerini lokal olarak gösterir.

Metabolizma ve Eliminasyon
Metabolize edilemeyen Macrogol 3350, dışkı yoluyla neredeyse tamamen değişmeden atılır.

Farmakolojik Dinamikler

Hareket mekanizması
Macrogol 3350 ozmotik bir ajan olarak işlev görür. Bağırsaklara çektiği su moleküllerine karşı yüksek afinitesi vardır, böylece dışkıdaki su içeriğini arttırır. Artan su hacmi bağırsak hareketliliğini uyararak dışkının daha kolay geçişine ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Ozmotik Etkiler
Macrogol 3350’nin birincil etkisi ozmotiktir, dışkı sıvılığını arttırmak için suyu bağırsak lümenine çeker. Bu bağırsak hareketliliğini artırır ve bağırsak hareketlerinin kolaylaşmasını kolaylaştırır.

İkincil Etkiler
Macrogol 3350’nin bağırsak mikrobiyotasını da etkileyebileceğini gösteren bazı kanıtlar var, ancak bu onun birincil etkisi değil ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Tarih

Macrogol 3350 ilk olarak 1960’lı yıllarda Alman bilim adamları tarafından geliştirildi. Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi çeşitli tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler için güvenli ve etkili olacak yeni bir müshil türü arıyorlardı.

Macrogol 3350 kolonun içine su çekerek dışkıyı yumuşatır ve geçişini kolaylaştırır. Aynı zamanda tahriş edici olmayan bir müshildir, yani kramp veya ishal gibi yan etkilere neden olmaz.

Macrogol 3350 ilk kez 1970’lerde Avrupa’da tıbbi kullanım için onaylandı. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde FDA tarafından onaylandı.

Macrogol 3350 şu anda dünyada en yaygın kullanılan müshillerden biridir. Hamile kadınlar ve kronik tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler de dahil olmak üzere her yaştan insan için güvenli ve etkilidir.

  • 1974 yılında, makrogol 3350’nin kabızlığın tedavisine yönelik ilk klinik denemesi yayınlandı. Çalışma, makrogol 3350’nin yetişkinlerde ve çocuklarda kabızlığın giderilmesinde etkili olduğunu gösterdi.
  • 1980 yılında makrogol 3350 Avrupa’da tıbbi kullanım için onaylandı.
  • 1997 yılında Macrogol 3350’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanımı FDA tarafından onaylandı.
  • 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuklarda kabızlığın birinci basamak tedavisi olarak makrogol 3350 önerildi.
  • Macrogol 3350, 40 yılı aşkın süredir kabızlığı tedavi etmek için kullanılmaktadır. Milyonlarca insana yardımcı olan güvenli ve etkili bir ilaçtır.

Eğlenceli gerçek: Macrogol 3350 ayrıca diş macunu, göz damlası ve yağlayıcılar gibi çeşitli diğer ürünlerde de kullanılır.

Kaynak:

  1. Bharucha, A. E., Dorn, S. D., Lembo, A., & Pressman, A. (2013). American Gastroenterological Association medical position statement on constipation. Gastroenterology, 144(1), 211-217.
  2. Candy, D. C. A., Edwards, D., & Geraint, M. (2006). Treatment of faecal impaction with polyethylene glycol plus electrolytes (PGE + E) followed by a double-blind comparison of PEG + E versus lactulose as maintenance therapy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 43(1), 65-70.
  3. Di Palma, J. A., & Cleveland, M. V. B. (2007). An open-label study of chronic polyethylene glycol laxative use in chronic constipation. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 25(6), 703-708.
%d