Sinonim: luxation

  • Latincedeki luxare kelimesi yerinden oynatmak, burkmak anlamlarına gelir. Fransızcadaki luxatio kelimesi buradan türemiştir. Dilimize Luksasyon olarak geçmiştir.
  • Bir kemiğin eklem kapsülünden çıkmasını ifade eder. Halk arasında çıkık da denir.
%d