Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Lurbinectedin, metastatik küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanlar grubundan bir sitotoksik ajandır.
 • Etkileri, kanser hücrelerinin hücre ölümüne yol açan DNA’ya bağlanma ve zarar vermeye dayanmaktadır. İlaç intravenöz infüzyon olarak uygulanır.
 • Olası yan etkiler arasında kan sayımı bozuklukları, değişen laboratuvar parametreleri, gastrointestinal bozukluklar, ağrı, solunum bozuklukları ve öksürük yer alır.
 • Lurbinectedin bir CYP3A4 substratıdır.

ÜrünlerLurbinectedin, 2020 yılında ABD’de ve 2023 yılında infüzyon preparatı (Zepzelca®) olarak onaylanmıştır.

Kimyasal

Yapısı ve özellikleri

Lurbinectedin (C41H44N4O10S, Mr = 784.9 g/mol) bir tetrahidropirolokinolin türevidir. Tunikatlara ait bir deniz hayvanı olan deniz bücüründen (Ecteinascidia turbinata) elde edilen bir alkaloid olan trabectedin’den türetilmiştir.

Etkileri

Lurbinectedin, alkilleyici ve sitotoksik özelliklere sahiptir. Etkileri, DNA’daki guanin kalıntılarına kovalent bağlanmasından kaynaklanmaktadır. DNA eklentilerinin oluşumu çeşitli bozukluklara ve nihayetinde hücre ölümüne yol açar. Yarılanma ömrü 51 saattir.

Endikasyonları

Metastatik küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tedavisi için.

Ürün bilgilerine göre dozajlanır. Tıbbi ürün intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

Kontrendikasyonlar

 • Aşırı Duyarlılık

Tüm önlemler için ürün bilgilerine bakınız.

Etkileşimler

Lurbinectedin bir CYP3A4 substratıdır ve bu izoenzimin indükleyicileri ve inhibitörleri ile etkileşimler meydana gelebilir.

Yan etkiler

En yaygın olası yan etkiler şunlardır:

 • Yorgunluk
 • Bulantı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, ishal
 • Kas ve iskelet ağrısı
 • Solunum problemleri, öksürük
 • Lökopeni, lenfopeni, anemi, nötropeni, trombositopeni.
 • Değişen laboratuvar parametreleri: Kreatinin, ALT, AST, glukoz, albümin, sodyum, magnezyum

Facebook Yorumları