Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Aort kapakçıkları olarak da bilinen lunulae valvularum aortae, aort kapakçığını oluşturan üç küçük, yarı ay şeklindeki kanatları ifade eder. Bu kapakçık sol ventrikül ile aort arasında yer alır ve işlevi diyastol sırasında kanın aorttan sol ventriküle geri akışını önlemektir.

Aort kapakçık uçları fibröz dokudan oluşur ve kapakçığın tabanında halka benzeri bir yapı olan anulus fibrozise bağlanır. Kusplar üçgen şeklinde düzenlenmiştir ve komissürleri oluşturmak için kenarları boyunca kalınlaşmıştır. Tepe noktaları sol ventrikül ve aorttaki basınç değişikliklerine yanıt olarak hareket eder ve kan akışını düzenlemek için açılıp kapanır.

Sistol sırasında sol ventrikül basıncı aort basıncından daha yüksektir, bu da kapakçıkları açılmaya zorlayarak kanın sol ventrikülden aortaya akmasını sağlar. Diyastol sırasında aort basıncı sol ventrikül basıncından daha yüksektir, bu da kapakçıkların kapanmasına neden olarak kanın sol ventriküle geri akışını önler.

Aort kapakçıkları kardiyovasküler sistemin düzgün çalışması için hayati önem taşır. Kapakçıkların hasar görmesi veya hastalanması aort kapak darlığı veya aort kapak yetersizliğine yol açabilir ve bu da kalbin kanı etkili bir şekilde pompalama yeteneği üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Facebook Yorumları