Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Lumasiran, 2020’de AB ve ABD’de (Oxlumo®) enjeksiyon için bir çözüm olarak onaylandı.

  • Lumasiran, tip 1 primer hiperoksalürinin tedavisi için küçük enterferans yapan RNA (siRNA) grubundan bir aktif maddedir.
  • Etkileri, RNA interferansı yoluyla karaciğer hücrelerinde enzim glikolat oksidaz konsantrasyonunun azalmasına dayanır.
    • Bu, oksalat oluşumu için bir substrat olan mevcut glioksilat miktarını azaltır.
  • İlaç deri altından uygulanır.
  • En yaygın olası istenmeyen etkiler, enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonları içerir.

Kimyasal

Yapı ve özellikler

Lumasiran, tıbbi üründe lumasiran sodyum olarak bulunur. Çift sarmallı küçük enterferans yapan bir RNA’dır (siRNA).

Etkileri

Lumasiran, hepatositlerdeki glikolat oksidaz enziminin konsantrasyonunu azaltır. Etkiler RNA enterferansına dayanır. İlaç hedefi, enzimi kodlayan HAO1 geninin mRNA’sıdır. Azalan enzim aktivitesi, oksalat oluşumu için bir substrat olan mevcut glioksilat miktarını azaltır. Bu oksalat seviyelerini düşürür.

Endikasyonlar

  • Primer hiperoksalüri tip 1 tedavisi için.

Teknik bilgilere göre dozajlanır. İlaç deri altı enjeksiyon olarak verilir.

Kontrendikasyonlar

  • aşırı duyarlılık

Tam önlem önlemleri, profesyoneller için ilaç bilgilerinde bulunabilir.

Etkileşimler

İlaç etkileşimleri şu anda bilinmemektedir.

istenmeyen etkiler

En yaygın olası istenmeyen etkiler, enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonları içerir.

Facebook Yorumları